- Hôm nay, Ban chấp hành TƯ mới được bầu tại Đại hội 12 hôm qua nhóm họp lần đầu tiên để bầu Bộ Chính trị và Tổng bí thư.

Trong khi Đại hội có một ngày nghỉ, 200 ủy viên Ban chấp hành TƯ khóa 12 họp hội nghị lần thứ nhất tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng.

Hôm nay bầu Tổng bí thư
Toàn cảnh Đại hội Đảng 12. Ảnh: Phạm Hải

Hội nghị có nhiệm vụ bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TƯ và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ.

Ban chấp hành mới sẽ nghiên cứu, tham khảo những giới thiệu nhân sự của Ban chấp hành cũ, trên cơ sở đó quyết định danh sách để bầu cử.

Tân Tổng bí thư, cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TƯ và toàn thể Ban chấp hành TƯ khóa mới sẽ chính thức ra mắt tại phiên bế mạc Đại hội ngày mai, 28/1.

Tổng bí thư khóa 12 sẽ thay mặt Trung ương khóa mới phát biểu, và sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội, sẽ đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Chung Hoàng