Hôm nay, ngày làm việc cuối cùng hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Trung ương làm việc tại hội trường.

Theo thông cáo báo chí ngày làm việc cuối cùng của hội nghị Trung ương 14, buổi sáng, Tổng bí thư thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành hội nghị.

- Ông Tô Huy Rứa, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đọc báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến Trung ương về công tác nhân sự Đại hội 12.

- Trung ương bỏ phiếu biểu quyết về nhân sự.

Ngày họp cuối cùng, hội nghị TƯ 14 biểu quyết nhân sự
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương tiếp tục bỏ phiếu biểu quyết về nhân sự.

- Ông Nguyễn Sinh Hùng, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên bế mạc.

 

- Ông Nguyễn Tấn Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị đọc báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến Trung ương về chủ trương ký Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

- Ban chấp hành Trung ương biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương khóa 11.

- Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị.

L.Thư