Tại kỳ họp HĐND tỉnh Hòa Bình diễn ra ngày 1-3/12, các ĐB đã bầu bổ sung 3 thành viên UBND tỉnh, trong đó có Giám đốc Công an tỉnh.

Với đa số phiếu tán thành, HĐND tỉnh Hòa Bình đã miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh đối với các ông Bùi Đức Sòn - nguyên Giám đốc Công an tỉnh, ông Bùi Hải Quang - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nghỉ hưu theo chế độ và ông Bùi Trọng Quỳnh -  nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhận nhiệm vụ mới.

Hòa Bình có Giám đốc Công an mới
Bí thư tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh chúc mừng 3 thành viên mới của UBND tỉnh. Ảnh: Báo Hòa Bình

HĐND tỉnh Hòa Bình đã nhất trí bầu bổ sung 3 thành viên UBND tỉnh mới. Cụ thể, ông Hà Tất Đạt được bầu làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; ông Nguyễn Văn Chung được bầu làm Giám đốc Công an tỉnh và ông Bùi Đức Hinh được bầu làm Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh.

 

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Hòa Bình đã xem xét, cho ý kiến vào nhiều nội dung về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; quyết toán ngân sách địa phương năm 2014. Xem xét, thảo luận và thông qua 15 Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng mang tính chiến lược lâu dài...

Theo VGP