- Ngày 26/4, đúng dịp ra Trường Sa, PV VietNamNet đã được chứng kiến cảnh thủy phi cơ DHC 6 mang số hiệu VNT 777 của Hải quân Việt Nam tập luyện ngay trước âu tầu của Trường Sa Lớn.

>> Cận cảnh tàu Kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ trên biển


Cận cảnh, thủy phi cơ, DHC 6, luyện tập, Trường Sa Lớn

Cận cảnh, thủy phi cơ, DHC 6, luyện tập, Trường Sa Lớn

Cận cảnh, thủy phi cơ, DHC 6, luyện tập, Trường Sa Lớn

Cận cảnh, thủy phi cơ, DHC 6, luyện tập, Trường Sa Lớn

Cận cảnh, thủy phi cơ, DHC 6, luyện tập, Trường Sa Lớn
 

 
Cận cảnh, thủy phi cơ, DHC 6, luyện tập, Trường Sa Lớn

Cận cảnh, thủy phi cơ, DHC 6, luyện tập, Trường Sa Lớn

Cận cảnh, thủy phi cơ, DHC 6, luyện tập, Trường Sa Lớn

Cận cảnh, thủy phi cơ, DHC 6, luyện tập, Trường Sa Lớn

Cận cảnh, thủy phi cơ, DHC 6, luyện tập, Trường Sa Lớn

Cận cảnh, thủy phi cơ, DHC 6, luyện tập, Trường Sa Lớn

Cận cảnh, thủy phi cơ, DHC 6, luyện tập, Trường Sa Lớn

Cận cảnh, thủy phi cơ, DHC 6, luyện tập, Trường Sa Lớn

Cận cảnh, thủy phi cơ, DHC 6, luyện tập, Trường Sa Lớn

Cận cảnh, thủy phi cơ, DHC 6, luyện tập, Trường Sa Lớn
Cận cảnh, thủy phi cơ, DHC 6, luyện tập, Trường Sa Lớn
Cận cảnh, thủy phi cơ, DHC 6, luyện tập, Trường Sa Lớn

Cận cảnh, thủy phi cơ, DHC 6, luyện tập, Trường Sa Lớn
 

Kiên Trung – Xân Quý