- Ngày 26/4, đúng dịp ra Trường Sa, PV VietNamNet đã được chứng kiến cảnh thủy phi cơ DHC 6 mang số hiệu VNT 777 của Hải quân Việt Nam tập luyện ngay trước âu tầu của Trường Sa Lớn.

 
Hình ảnh thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển

Hình ảnh thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển

Hình ảnh thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển

Hình ảnh thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển

Hình ảnh thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển

Hình ảnh thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển

Hình ảnh thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển

Hình ảnh thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển

Hình ảnh thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển

Hình ảnh thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển
Hình ảnh thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển
Hình ảnh thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển

Hình ảnh thủy phi cơ Việt Nam luyện tập trên biển
 

Kiên Trung – Xân Quý