Hang Sơn Đoòng với chiều rộng 150 m, cao hơn 200 m, dài xấp xỉ 9 km và có một dòng sông chảy trong lòng hang dưới ống kính của nhóm nhiếp ảnh gia 500px.

Hình ảnh ngoạn mục mới công bố về hang Sơn Đoòng

Khu vực có tên Coi chừng khủng long! Ảnh: Ryan Deboodt.

Hình ảnh ngoạn mục mới công bố về hang Sơn Đoòng

Rừng trong hang. Ảnh: John Spies.

Hình ảnh ngoạn mục mới công bố về hang Sơn Đoòng

Thác nước “ở một thế giới khác”. Ảnh: Ryan Deboodt.

Hình ảnh ngoạn mục mới công bố về hang Sơn Đoòng

Một người vận chuyển đi vào khu vực Vườn Địa Đàng. Ảnh: Dinh Anh Cuong Nguyen.

Hình ảnh ngoạn mục mới công bố về hang Sơn Đoòng

Deb Limbert (người cùng khám phá Sơn Đoòng với Howart Limbert) trong khu vực Coi chừng khủng long. Cảm giác được miêu tả khi đứng ở đó là "nghẹt thở". Ảnh: Mike Rowbottom.

Hình ảnh ngoạn mục mới công bố về hang Sơn Đoòng

Cột thạch nhũ lớn nhất thế giới: 80 m. Ảnh: John Spies.

Hình ảnh ngoạn mục mới công bố về hang Sơn Đoòng

 

Dòng sông trong lòng hang. Ảnh: Ryan Deboodt.

Hình ảnh ngoạn mục mới công bố về hang Sơn Đoòng

Thế giới kỳ diệu dưới lòng đất. Ảnh: Ryan Deboodt.

Hình ảnh ngoạn mục mới công bố về hang Sơn Đoòng

Thạch nhũ trong hang. Ảnh: John Spies.

Hình ảnh ngoạn mục mới công bố về hang Sơn Đoòng

Ở một tầng khác Ảnh: John Spies.

Hình ảnh ngoạn mục mới công bố về hang Sơn Đoòng

Vườn Địa Đàng. Ảnh: Ryan Deboodt.

Hình ảnh ngoạn mục mới công bố về hang Sơn Đoòng

Chiều sâu của Sơn Đoòng. Ảnh: Mike Rowbottom.

Hình ảnh ngoạn mục mới công bố về hang Sơn Đoòng

Hang có hệ thống khí hậu riêng. Ảnh: John Spies.

Hình ảnh ngoạn mục mới công bố về hang Sơn Đoòng

Ánh sáng lọt xuống. Ảnh: Ryan Deboodt.

(Theo Zing.vn)