Theo văn bản mới nhất của UBND tỉnh Hậu Giang chỉ quy định việc đi lại người dân ra vào Hậu Giang gồm: không thực hiện cấp giấy đi đường, nhưng cần thực hiện nghiêm các biện pháp cá nhân.

Khi vào Hậu Giang hoặc về địa phương phải thực hiện khai báo y tế để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp giám sát phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Sở Y tế. 

Như vậy, so với quy định trước đó, Hậu  Giang đã không nêu: "Người đã tiêm đủ liều vắc xin, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện 5K; thực hiện test nhanh vào ngày thứ nhất tại cơ sở y tế khi vào Hậu Giang (trừ trường hợp test nhanh còn giá trị trong 72 giờ).

Người chưa tiêm đủ liều vắc xin, cách ly tập trung 7 ngày; sau đó theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú thêm 7 ngày. Đồng thời thực hiện xét nghiệm 3 lần.

Người chưa tiêm vắc xin, cách ly tập trung 14 ngày và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 4 lần". 

Hậu Giang điều chỉnh quy định người dân di chuyển ra vào tỉnh
Hậu Giang tháo chốt kiểm dịch trên QL1. Ảnh: Anh Hào
 

Cũng theo văn bản mới đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp, UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu phải có phương án/kế hoạch hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong từng lĩnh vực theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch và các Bộ, ngành Trung ương.

Cũng như chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Phải có thiết bị kiểm soát mã QR để quản lý thông tin người vào/ra địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện đông người.

Ngoài ra, trong văn bản mới nhất của UBND tỉnh Hậu Giang, có thêm quy định tiệc đám hiếu, đám hỷ,... tổ chức tại nhà riêng: tập trung không quá 30 người, gia đình và người tham gia phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Thiện Chí  

Đồng Tháp dịch ở cấp độ 2, vẫn duy trì chốt kiểm soát liên tỉnh

Đồng Tháp dịch ở cấp độ 2, vẫn duy trì chốt kiểm soát liên tỉnh

Đồng Tháp vẫn duy trì các chốt kiểm soát kiểm dịch với các tỉnh, thành khác. Việc di chuyển, từ ra vào tỉnh vẫn phải chờ hướng dẫn.