UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ họp.

Hàng loạt lãnh đạo sở ngành Hà Nội bị phê bình vì vắng họp
Một cuộc hội nghị giao ban công tác tháng 12/2020 của UBND TP Hà Nội. Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê bình lãnh đạo 4 sở và các quận, huyện vắng mặt (không có lý do) và lãnh đạo 14 sở, các quận, huyện ra về không báo cáo chủ trì hội nghị giữa TP Hà Nội với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn năm 2021-2022, diễn ra ngày 15/12/2020, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô.

 

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thực hiện nghiêm túc quyết định của Thủ tướng về quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước và chủ đề công tác của TP Hà Nội năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Văn phòng UBND TP, Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND TP có hình thức xử lý cụ thể đối với các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc quyết định của Thủ tướng và chủ đề công tác năm 2021 của TP.

Bầu cử ĐBQH khóa XV: Trách nhiệm rất nặng nề của Mặt trận Tổ quốc

Bầu cử ĐBQH khóa XV: Trách nhiệm rất nặng nề của Mặt trận Tổ quốc

Chủ tịch MTTQ Việt Nam lưu ý, không để tình riêng xen vào việc chung. Không nên giới thiệu, hứa hẹn giúp đỡ, gặp gỡ, điện thoại, nhắn tin qua lại để làm việc này, việc khác trong bầu cử ĐBQH.

Hương Quỳnh