Đề án giảm nghèo của tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020 có 100% hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội được hỗ trợ nhà ở với khối lượng thực hiện trên 1.300 nhà. Hỗ trợ thu nhập cho trên 18.300 đối tượng, thuộc 9.429 hộ…

Hà Tĩnh phấn đấu hỗ trợ nhà ở 100% hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội
Hà Tĩnh phấn đấu hỗ trợ nhà ở 100% hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội. Ảnh minh họa

Tổng kinh phí dự kiến của Đề án là trên 230 tỷ đồng; trong đó, kinh phí hỗ trợ nhà ở trên 70 tỷ, kinh phí hỗ trợ thu nhập trên 160 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh và quỹ “Vì người nghèo” thì huy động từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên 161 tỷ đồng.

Theo đó, Hà Tĩnh sẽ triển khai hỗ trợ làm mới, nâng cấp nhà ở cho hộ nghèo; hỗ trợ để các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội có mức thu nhập bình quân cao hơn mức chuẩn nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, giúp họ vươn lên thoát nghèo.

 

Phấn đấu đến cuối năm 2020, 100% hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội được hỗ trợ nhà ở với 1.324 nhà (xây mới 1.035 nhà, sửa chữa 289 nhà), tổng kinh phí 70,77 tỷ đồng.

Cũng theo đề án, phấn đấu đến năm 2020, 100% thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội được hỗ trợ về thu nhập với tổng kinh phí 160,115 tỷ đồng.

Phấn đấu đến năm 2025, các thành viên còn lại hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội có mức thu nhập bình quân bằng mức chuẩn nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và cơ bản được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản.

Bài: Lã Thị Kiều Oanh - nhóm PV
Ảnh: Vũ Thị Lụa - Nhóm PV