Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ban hành các quy định tạm thời một số nội dung về hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại do bão, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh nhằm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống dân sinh.

Cụ thể: Gia đình có người chết được hỗ trợ 15 triệu đồng/người; Hỗ trợ người bị thương nặng 5 triệu đồng/người; Hỗ trợ nhà ở sập hoàn toàn 50 triệu đồng/hộ.

Hỗ trợ nhà ở thiệt hại từ 80% trở lên 30 triệu đồng/hộ; Hỗ trợ nhà ở thiệt hại từ 50% đến dưới 80% là 20 triệu đồng/hộ....

Hà Tĩnh hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi gia đình có nhà sập do bão, lũ
UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành các mức hỗ trợ 

Với những hộ gia đình có nhà chính bị hư hỏng và các công trình phụ trợ khác dưới 30%.

 

Các hộ gia đình bị lũ cuốn trôi mất 100% hoặc hư hỏng toàn bộ lương thực, thiếu đói thì hỗ trợ 15kg gạo/nhân khẩu/tháng trong thời gian 3 tháng; đối với những hộ bị trôi một phần lương thực, có nguy cơ thiếu đói thì UBND các xã, phường, thị trấn xét, đề xuất UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết định hỗ trợ mức 15kg gạo/nhân khẩu/tháng trong thời gian từ 1 đến 2 tháng; từ nguồn lương thực Trung ương và các tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ.

Cùng với các quy định về nội dung và mức hộ trợ là các quy định về đối tượng hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ, trình tự thực hiện và tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu quá trình thực hiện phải đảm bảo công khai, minh bạch, không được bỏ sót hay trùng lặp các đối tượng.

Thiện Lương

Núi lở, lũ ngập nhà, dân bản Quảng Bình ra sườn đồi trú trong lều bạt

Núi lở, lũ ngập nhà, dân bản Quảng Bình ra sườn đồi trú trong lều bạt

Hiện còn 17 ngôi nhà ở bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình bị ngập khoảng 2m và có 3 điểm sạt lở nghiêm trọng. Người dân đã bỏ ra sườn đồi dựng lều bạt trú ẩn.