UBND thành phố Hà Nội vừa có yêu cầu về triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân (CCCD).

Hiện nay, toàn thành phố có khoảng 2,5 triệu công dân trong diện cấp nhưng chưa được cấp thẻ CCCD.

Để bảo đảm việc triển khai, UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố triển khai nghiêm túc, có hiệu quả dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCCD, bảo đảm đến ngày 1/7/2021 tất cả công dân đủ điều kiện, chưa có mã định danh cá nhân được cấp.

Hà Nội yêu cầu huy động lực lượng cấp căn cước cho 2,5 triệu người
Lấy dấu vân tay làm căn cước công dân. Ảnh: Phạm Hải

Lực lượng Công an các cấp hoàn thành việc thu thập, nhập liệu, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thông tin dân cư; khắc phục thông tin dân cư còn thiếu hoặc sai lệch, đảm bảo 100% công dân thường trú có thông tin đầy đủ, chính xác để phục vụ việc cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử.

Các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với công an cơ sở rà soát, lập danh sách số người trong diện cấp CCCD. Đồng thời, cử người đại diện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phối hợp với cơ quan Công an trong việc cấp CCCD lưu động tại đơn vị. Cung cấp tài liệu, kiểm soát cán bộ của đơn vị tránh nhầm lẫn người và thông tin trong quá trình cấp CCCD lưu động, xác định danh sách cán bộ đề nghị cấp tại địa bàn cư trú.

UBND các quận, huyện, thị xã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện dự án, phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp thực hiện công tác tuyên truyền, rà soát nhân khẩu, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư còn thiếu hoặc sai để hoàn thiện thông tin.

Tích hợp các dữ liệu cần thiết vào căn cước công dân

 

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao các bộ, ngành, địa phương tích cực phối hợp với Bộ Công an tích hợp các dữ liệu cần thiết vào thẻ CCCD, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và tiết kiệm cho bộ máy nhà nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, ban hành văn bản kịp thời thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Trường hợp vướng mắc, phải báo cáo Thủ tướng cho ý kiến chỉ đạo xử lý.

Bộ Công an khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật và bộ máy cần thiết để duy trì, khai thác cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia bảo đảm an toàn, thuận tiện. Đồng thời thực hiện theo thẩm quyền quy định đối với việc tổ chức xây dựng các trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao phối hợp cùng với Bộ Công an đồng bộ hóa dữ liệu và tích hợp thông tin vào thẻ CCCD.

Tháng 9/2020, theo đề xuất của Bộ Công an, Thủ tướng phê duyệt đề án sản xuất, cấp đổi thẻ CCCD từ thẻ từ sang thẻ gắn chip điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, giúp người dân trong tương lai đi làm thủ tục bớt phải mang cùng lúc nhiều giấy tờ.

Thẻ căn cước mới gắn chip được đánh giá đáp ứng tốt hơn về bảo mật, lưu giữ được nhiều thông tin hơn. Dự kiến, ngoài dữ liệu do ngành Công an quản lý (họ tên, quê quán, nơi thường trú, vân tay, đặc điểm nhận dạng...), có thể bổ sung, tích hợp các dữ liệu của ngành thuế, hải quan, bảo hiểm, bằng lái... vào thẻ gắn chip.

Thành Nam

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu từ năm 2022

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu từ năm 2022

Với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội thông qua Luật Cư trú (sửa đổi), trong đó có quy định về việc bỏ sổ hộ khẩu thay bằng mã định danh cá nhân.