- Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam cho biết tại phiên họp HĐND TP Hà Nội chiều nay. 

Trình bày tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2017, GĐ Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho hay, sau khi rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, hiện TP đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương, sau sắp xếp giảm từ 204 phòng xuống 158 phòng (giảm 46 phòng), giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng.

Hà Nội: Tinh giản biên chế chủ yếu đối tượng về hưu

GĐ Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng. (Ảnh: Phạm Hải)

Số trưởng, phó trưởng phòng dôi dư được giảm dần trên cơ sở nghỉ hưu, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp. Cùng đó, sắp xếp các cơ quan hành chính, hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ở, theo đó, giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị, tức giảm 121 đơn vị, tương ứng 30,2%.

Về kết quả thực hiện biên chế, số thực hiện tính đến ngày 1/10 vừa qua đều thấp hơn số HĐND TP giao. Cụ thể, với biên chế hành chính, biên chế công chức có số giao 9.267 công chức nhưng số thực hiện là 8.807; lao động hợp đồng số giao 1.766 chỉ tiêu, số thực hiện 1.561 người...

Theo ông Sáng, trong năm 2016, TP đã giải quyết tinh giản biên chế được 159 trường hợp.

Về kế hoạch sử dụng biên chế năm 2017, ông Sáng cho hay TP tiếp tục xác định tỉ lệ tinh giản biên chế đến 2021 tối thiểu 10%. Với biên chế công chức hành chính, thực hiện theo đúng số biên chế mà Chính phủ giao cho Hà Nội là 9.116 công chức, giảm 1,5%.

Thẩm tra báo cáo, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam cho biết, năm 2016 số biên chế hành chính, sự nghiệp các đơn vị sử dụng cơ bản không vượt so với số biên chế được HĐND TP giao.

 
Hà Nội: Tinh giản biên chế chủ yếu đối tượng về hưu

Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam. Ảnh: Phạm Hải

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại là một số đơn vị sử dụng biên chế thấp hơn chỉ tiêu được giao nhưng vẫn sử dụng hợp đồng lao động thực hiện công tác chuyên môn và vượt chỉ tiêu được giao, thậm chí nghị quyết không giao nhưng đơn vị tự ký.

Đặc biệt, ông Nam chỉ ra tinh giản biên chế của các đơn vị đối tượng chủ yếu là về hưu chứ không phải qua công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dẫn đến việc tinh giản biên chế còn gặp rất nhiều khó khăn. 

Cùng đó, tình trạng lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức tại một số đơn vị hành chính sử dụng viên chức sự nghiệp do tồn tại của lịch sử chậm được khắc phục dẫn đến sự bất hợp lý trong quản lý, sử dụng, áp dụng chế độ, chính sách đối với cán bộ...

Đồng tình với kế hoạch sử dụng biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2017 của Hà Nội nhưng Ban Pháp chế HĐND TP cũng đề nghị UBND TP lưu ý tập trung hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp lại lực lượng thanh tra xây dựng thuộc Sở Xây dựng; có báo cáo giải trình một số vấn đề như về số lượng công chức giảm theo tổng chung của TP và cho từng đơn vị...

Cùng đó, làm rõ số lượng biên chế của TP giảm sau khi sắp xếp, kiện toàn lại các đơn vị sự nghiệp công lập của TP và cấp huyện; làm rõ lý do tăng biên chế lao động hợp đồng theo nghị định 68 trong khi TP đang có chủ trương thí điểm việc khoán sử dụng xe công…

Hương Quỳnh