Theo báo cáo nhanh từ 6.325 DN trên địa bàn TP Hà Nội cho thấy, tiền thưởng Tết 2021 của người lao động giảm nhẹ so với năm trước; riêng mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất trong khối DN dân doanh lại có phần tăng hơn.

Cụ thể, với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng Tết Dương lịch 2021 bình quân là 1 triệu đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 5 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500 nghìn đồng/người.

Hà Nội thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng/người
Hà Nội Thưởng Tết 2021 cao nhất 400 triệu đồng/ người

Mức thưởng tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bình quân là 3,5 triệu đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550 nghìn đồng/người.

Đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch 2021 bình quân là 600 nghìn đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 4,8 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bình quân là 3,8 triệu đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 650 nghìn đồng/người.

 

Đối với khối DN dân doanh, mức thưởng Tết Dương lịch 2021 bình quân 780 nghìn đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 65 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân sửu 2021 bình quân là 4,2 triệu đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 400 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 700 nghìn đồng/người.

Đối với khối DN có vốn FDI, mức thưởng Tết Dương lịch 2021 bình quân 750 nghìn đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 68 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 320 nghìn đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân sửu 2021 bình quân 4,45 triệu đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 280 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 750 nghìn đồng/người.

Thưởng Tết 2021: Kẻ mong đợi, người không buồn nhắc đến

Thưởng Tết 2021: Kẻ mong đợi, người không buồn nhắc đến

Thưởng Tết 2021 dự báo sẽ thấp hơn các năm trước, nhưng với những doanh nghiệp (DN) hoạt động sản xuất kinh doanh khởi sắc, người lao động tin tưởng thưởng Tết sẽ vẫn cao.

Vũ Điệp