- Hà Nội ngập lụt khắp nơi, có người phải trèo máy xúc mới đến được cơ quan, có người phải chèo thuyền.

chèo thuyền, Hà Nội ngập nước , Hà nội ngập nặng, Hà Nội ngập, Hà Nội mưa lớn, mưa lớn, ngập lụt
chèo thuyền, Hà Nội ngập nước , Hà nội ngập nặng, Hà Nội ngập, Hà Nội mưa lớn, mưa lớn, ngập lụt
chèo thuyền, Hà Nội ngập nước , Hà nội ngập nặng, Hà Nội ngập, Hà Nội mưa lớn, mưa lớn, ngập lụt
chèo thuyền, Hà Nội ngập nước , Hà nội ngập nặng, Hà Nội ngập, Hà Nội mưa lớn, mưa lớn, ngập lụt

Người dân trèo máy xúc để rời khỏi khu ngập ở KĐT Resco Bắc Từ Liêm. Ảnh: Phạm Hải

Xem Clip đu máy xúc đi làm:

chèo thuyền, Hà Nội ngập nước , Hà nội ngập nặng, Hà Nội ngập, Hà Nội mưa lớn, mưa lớn, ngập lụt


chèo thuyền, Hà Nội ngập nước , Hà nội ngập nặng, Hà Nội ngập, Hà Nội mưa lớn, mưa lớn, ngập lụt