- Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, Hà Nội sẽ kiên quyết đưa vào diện tinh giản với những công chức, viên chức không đáp ứng vị trí công việc.  

Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của TP theo nghị quyết 39 của Bộ Chính trị được Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng nay.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng, Hà Nội đã thực hiện kế hoạch tinh giản từ tháng 8/2015. Nhiều sở, ngành, quận huyện đã có kế hoạch tinh giản và Sở đang tổng hợp. Hiện thành phố mới tinh giản được 20 người.

Lý giải con số 20, ông Sáng cho rằng Hà Nội có đặc thù riêng, công chức, viên chức đều muốn đi làm đến khi về hưu. Ở các tỉnh, chính sách tinh giản có thể lôi cuốn, nhưng với Hà Nội việc đó chỉ mức độ.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, vừa qua có 57 cán bộ chủ chốt các quận, huyện, thị xã thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đã tình nguyện nghỉ khi không đủ 30 tháng tái cử. Do đó số lượng tinh giản cao hơn nhiều thống kê Sở Nội vụ đưa ra.

 
Do đặc thù, công chức HN đều muốn đi làm đến khi hưu
Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng

Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức còn nhiều tồn tại, như cơ cấu chưa hợp lý, chưa rõ chức danh nhiệm vụ và đặc biệt là việc đánh giá công chức, viên chức.

Bà Hằng dẫn ví dụ, có tình trạng một số cán bộ, công chức năng lực yếu, ý thức trách nhiệm kém, giao việc chậm tiến độ, phó phòng phải làm thay chuyên viên, trưởng phòng làm thay phó phòng, phó giám đốc sở làm thay nhiệm vụ của trưởng phòng.

Theo bà Hằng, tinh thần của giảm biên chế lần này là đánh giá đúng năng lực thực tế, hiệu quả công việc và đặc biệt là tinh thần thái độ phục vụ nhân dân ra sao, từ đó xác định ai không hoàn thành nhiệm vụ để xét tinh giản biên chế hàng năm.

“Lần này kiên quyết giảm những đồng chí nhiều năm không hoàn thành nhiệm vụ”, bà Hằng nói.

Ông Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) cho biết, tính đến tháng 2/2016, cả nước đã có 28 lượt bộ ngành, 94 lượt địa phương (nhiều địa phương trình kế hoạch 2, 3 lần) báo cáo kế hoạch, kết quả tinh giản biên chế.

Theo đó, đến nay đã có 10.543 người được tinh giản biên chế. Trong đó, các cơ quan hành chính tinh giản được 1.133 người, cấp xã 2.307 người, khối doanh nghiệp 68 người…

Hồng Nhì - Ảnh: Duy Tiến