Ngày 3/3, ông Nguyễn Văn Pha, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, thống kê của MTTQ TP Hà Nội, đến nay Hà Nội có hơn 10 hồ sơ tự ứng cử, còn các địa phương chưa có báo cáo cụ thể.

Hà Nội đã có hơn 10 hồ sơ tự ứng cử
Phó chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Văn Pha

Theo ông Pha, hồ sơ ứng cử lấy ở trên website của Hội đồng bầu cử quốc gia, hoặc có thể đến Sở Nội vụ là Hội đồng thường trực của Ủy ban bầu cử cấp tỉnh.

"Có được bộ hồ sơ ứng cử là việc hết sức bình thường, chính ở chỗ những người ứng cử tự cân nhắc, đối chiếu với các quy định của luật Bầu cử QH và HĐND đã quy định để thấy mình nếu có đủ điều kiện thì hãy ứng cử", ông Pha nói.

Ông Pha cho biết, người tự ứng cử không phải qua giai đoạn lấy ý kiến cử tri ở nơi công tác hoặc nơi làm việc. Khi hồ sơ của họ do Ủy ban bầu cử tỉnh chuyển sang Mặt trận, Mặt trận thấy có đủ điều kiện thì sẽ đưa vào danh sách hiệp thương sơ bộ, lúc đó mới đồng thời chuyển sang lấy ý kiến cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú.
 

Lấy ví dụ từ TP.HCM, ông Pha cho hay có một trường hợp là luật sư tự ứng ứng cử thì hồ sơ của luật sư này phải nộp tại Ủy ban bầu cử TP.HCM. Nếu Ủy ban bầu cử TP HCM thấy người này có đủ điều kiện thì chuyển sang Ủy ban MTTQ TP. Mặt trận thấy đủ điều kiện thì lập danh sách sơ bộ.

Trong 3 lần Mặt trận tổ chức hiệp thương, lần 1 và lần 3 mới có biểu quyết, còn hiệp thương lần 2 không có biểu quyết. Khi Ủy ban bầu cử giới thiệu người nào mà Mặt trận thấy có đủ điều kiện đều lập danh sách sơ bộ. Sau đó sẽ chuyển sang để lấy ý kiến cử tri nơi công tác và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Theo VOV