Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước đó đã chỉ đạo tăng cường công tác lãnh đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái mới.

Hải Dương lập đội xử lý tình trạng khẩn cấp về Covid-19
Kiểm soát người ra vào trước thời khắc gỡ phong tỏa ở Hải Dương. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND cấp huyện thành lập đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế do Chủ tịch UBND cấp huyện làm đội trưởng, các thành viên gồm đại diện lãnh đạo và cán bộ thuộc các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện gồm công an, quân đội và y tế...

Nhiệm vụ của đội thực hiện kịp thời các nhiệm vụ truy vết, cách ly, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm.

 

Ngoài ra, đội sẽ chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covi-19 cấp huyện thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh để kip thời xử lý.

Từ 0h ngày 3/3, toàn tỉnh Hải Dương kết thúc thời gian cách ly, chuyển sang trạng thái mới. TP. Chí Linh, huyện Cẩm Giàng được dỡ phong tỏa. Đây là chiến thắng bước đầu trong cuộc chiến chống Covid-19 của tỉnh Hải Dương...

Hải Dương lập đội xử lý tình trạng khẩn cấp về Covid-19

Mộc Miên

Người từ 4 địa phương của Hải Dương về Hà Nội cần cách ly y tế

Người từ 4 địa phương của Hải Dương về Hà Nội cần cách ly y tế

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thông báo các trường hợp về từ tỉnh Hải Dương.