- Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phải phối hợp tốt với chính quyền trong giải quyết tình trạng nợ đọng tiền lương của người lao động, nợ bảo hiểm của người lao động, những quyền lợi, lợi ích chính đáng của người lao động phải được bảo vệ tốt hơn…, Thủ tướng nói.

Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc với đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tổng LĐLĐ năm 2014, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 2015.

Giải quyết nợ đọng lương, bảo hiểm của người lao động

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc với đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Lao Động

Báo cáo kết quả thực hiện cho thấy, sự phối hợp hoạt động ngày càng chủ động, hiệu quả, thực chất hơn và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, như phối hợp trong xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, người lao động; phối hợp kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động...

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, những kết quả đạt được năm 2014 đã góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Nhấn mạnh 2015 là năm cuối của kế hoạch 5 năm, năm có nhiều ngày lễ lớn, năm tổ chức đại hội Đảng các cấp…Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra, trước hết là phối hợp trong thực hiện, tổ chức các phong trào thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người lao động, gắn với các phong trào thi đua bảo vệ an ninh trật tự xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, hai bên đẩy mạnh phối hợp để chăm lo tốt hơn, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động, nhất là vấn đề nhà ở, điều kiện sống, vấn đề tiền lương của người lao động.

“Tổng LĐLĐ Việt Nam phải phối hợp tốt với chính quyền trong giải quyết tình trạng nợ đọng tiền lương, nợ bảo hiểm của người lao động..; những quyền lợi, lợi ích chính đáng của người lao động phải được bảo vệ tốt hơn…”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan đến công nhân, viên chức, người lao động; triển khai có hiệu quả các nội dung phối hợp mà Thủ tướng đã có kết luận.

H.Nhì