Công văn do Giám đốc EVN Ninh Bình Trần Đăng Sơn ký ngày 30/6 nêu rõ, ngay sau khi báo VietNamNet đăng bài “Ba tháng hoá đơn tiền điện giống hệt nhau EVN Ninh Bình nói “bình thường”, công ty đã cử đại diện xuống làm việc với gia đình chị Vũ T.H. Gia đình chị Vũ T.H đánh giá EVN Ninh Bình “xử lý vụ việc nhanh và khoa học”.

EVN Ninh Bình cảm ơn báo VietNamNet, giải quyết ổn thoả với khách hàng
Công văn của EVN Ninh Bình gửi báo VietNamNet

Theo nguyện vọng của gia đình chị Vũ T.H, điện kế cùa nhà chị đã được mang đi kiểm định độc lập với sự tham gia của đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện gia đình chị Vũ T.H, đại diện EVN Ninh Bình trong ngày 30/6.

 

Kết quả kiểm định cho thấy điện kế có tỷ lệ sai số cho phép. “Gia đình chị Vũ T.H hài lòng với kết quả kiểm định này”- công văn nêu rõ.

Tại công văn, EVN Ninh Bình cảm ơn báo VietNamNet đã kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của người tiêu dùng, qua đó giúp công ty xử lý kịp thời nguyện vọng của khách hàng, có giải pháp quản lý chặt chẽ hơn, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

K.N

EVN Ninh Bình yêu cầu khách hàng nghỉ việc đi kiểm định điện kế

EVN Ninh Bình yêu cầu khách hàng nghỉ việc đi kiểm định điện kế

Sau khi VietNamNet phản ánh chuyện 'Ba tháng hóa đơn điện giống hệt nhau, EVN Ninh Bình nói 'bình thường', đơn vị này yêu cầu khách hàng nghỉ việc đi kiểm định điện kế.