Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2.

Những ngày này khắp các tuyến phố ở Đà Nẵng được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn... tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi hướng về sự kiện trọng đại của đất nước.

Đường phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng
Đường phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng
Đường phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng
Đường phố ở Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội 13 của Đảng

Đường phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng

Đường phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng

Trước các cơ quan hành chính được trang hoàng rực rỡ 
Đường phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng
Đường phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng
 
Đường phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng
Bầu không khí phấn khởi, vui tươi hướng về sự kiện trọng đại của đất nước
Đường phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng
Đường phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng
Cờ được treo dọc các tuyến phố 
Đường phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng
Đường phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng
Các tuyến đường Điện Biên Phủ, Bạch Đằng, Trần Phú, Đống Đa...được trang hoàng rực rỡ

Đường phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng

Đường phố Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng
Hình ảnh băng rôn trên đường Trần Phú

Hồ Giáp

Nhân công ở Đà Nẵng khéo léo chăm hoa bán Tết

Nhân công ở Đà Nẵng khéo léo chăm hoa bán Tết

Nhiều chủ vườn ở Đà Nẵng chi tiền triệu mỗi ngày để thuê nhân công, ngắt bớt các nụ hoa cúc chuẩn bị bán Tết. Công việc "hái ra tiền" này đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo.