- Đường cất hạ cánh 25R/07L tại Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Tân Sơn Nhất do bị sét đánh nên buộc phải đóng cửa để khắc phục.

Cục Hàng không VN (Bộ GTVT) vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L tại CHKQT Tân Sơn Nhất để khắc phục hư hại tại hai điểm với diện tích khoảng 10m2 trên mặt đường cất hạ cánh do bị sét đánh.

Theo đó, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất bắt đầu đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L để phục vụ công tác sửa chữa từ 0h1 ngày16/7/2015 đến 23h59 ngày 19/7/2015.

Trong kế hoạch đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L-CHKQT, Cục Hàng không VN đã xây dựng phương án vận hành tàu bay; phương án đảm bảo an ninh, an toàn.

 

Cục Hàng không VN yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không VN tăng cường kiểm tra, giám sát, duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn hoạt động bay trong thời gian đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L; Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Quản lý bay VN trong quá trình cung cấp dịch vụ điều hành bay để đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động bay trong thời gian đóng cửa đường CHC 25R/07L tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời đảm bảo năng lực khai thác tạm thời tại đây trong thời gian đóng cửa đường CHC 25R/07L là 30 chuyến /h.

Căn cứ vào kế hoạch đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L, Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa tại đây theo năng lực khai thác tạm thời là 30 chuyến/h (năng lực khai thác hiện nay là 35 chuyến/giờ).

Các hãng hàng không khi lập kế hoạch bay đến Tân Sơn Nhất trong thời gian đóng cửa đường CHC 25R/07L phải tính toán bổ sung lượng dầu dự trữ cần thiết trong trường hợp phải chờ.

Cục Hàng không cũng yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Nam tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình, quy định của các đơn vị liên quan, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động bay trong thời gian đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L - Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Vũ Điệp