Thời sự

Không có gì về Đại hội XIII mà không được thông tin

22/01/2021 | 14:46

“Tinh thần không có gì liên quan đến Đại hội XIII không thông báo với báo chí, chỉ là thời điểm nào phù hợp”- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định.

Đại hội XIII: Trông chờ những bộ trưởng đứng mũi chịu sào, hành độngBan chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 ngườiBộ trưởng Công an Tô Lâm: 18 cán bộ diện T.Ư quản lý đã bị xử lý hình sự

Chiều nay (22/1), cuộc họp báo thông báo nội dung Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra tại Hà Nội. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì cuộc họp báo quan trọng này.

Theo đó, tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII có 1.587 đại biểu, trong đó có 1.381 đại biểu chính thức do đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định, 191 đại biểu đương nhiên là các ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết khóa XII.

 
Đại hội Đảng,Đại hội XIII,nhân sự đại hội
Nơi diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: Phạm Hải

Đại hội XIII sẽ thảo luận và thông qua các dự thảo Văn kiện, trong đó văn kiện trung tâm là báo cáo chính trị; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

17h15

Kết luận họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cảm ơn các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chủ động triển khai ngay, càng gần Đại hội mức độ tuyên truyền ngày càng cao, sinh động, hấp dẫn và phong phú.

{keywords}
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng kết luận buổi họp báo


Ông cũng cảm ơn báo chí nước ngoài đã truyền đi những thông tin tích cực về đất nước Việt Nam.

Còn hơn 50 tiếng nữa, Đại hội XIII sẽ bắt đầu, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị công tác thông tin Đại hội XIII cần đẩy mạnh cao hơn, phong phú hơn, sinh động hơn nữa. Các cơ quan báo chí, phóng viên cần chủ động trong tuyên truyền, bám sát diễn biến Đại hội, bám sát yêu cầu thông tin.

17h

Ông Mai Văn Chính thông tin thêm về cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Số lượng 200 người, trong đó ủy viên chính thức là 180. Có 3 độ tuổi: dưới 50, từ 50-60, từ 61 tuổi trở lên.

Phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng 15-20%; từ 50 đến 60 tuổi khoảng 70%; 61 tuổi trở lên trên dưới 10%. Ban Chấp hành Trung ương có số cán bộ trẻ khoảng trên 10%, nữ khoảng 12%...

Ông Võ Văn Thưởng cho biết, trong Ban Chấp hành Trung ương, tỷ lệ như ông Mai Văn Chính vừa thông báo cũng là bảo đảm sự kế thừa vững chắc trong đội ngũ lãnh đạo của Đảng giữa các thế hệ với nhau.

Về các chức danh lãnh đạo và sửa điều lệ Đảng: Có những nội dung thuộc thẩm quyền chuẩn bị của Ban Chấp hành Trung ương nhưng quyết định là do Đại hội và có những nội dung lại thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

“Vì vậy, sẽ thông báo với cơ quan báo chí vào một thời điểm phù hợp. Tinh thần không có gì chúng tôi không thông báo với cơ quan báo chí liên quan đến Đại hội Đảng XIII, chỉ là thời điểm nào phù hợp để thông tin”- ông Võ Văn Thưởng khẳng định.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nói thêm về công tác PCTN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định đây là cuộc đấu tranh không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có điểm dừng và trên tất cả các lĩnh vực.

16h50

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trả lời câu hỏi của báo chí về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong nhiệm kỳ tới, nhấn mạnh nhiệm kỳ này đấu tranh PCTN đã được khẳng định trong văn kiện. Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thực tế đã chứng minh, đây là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ, sắp tới chắc chắn sẽ đẩy mạnh hơn nữa. Chú trọng phòng ngừa, đừng để sai phạm mới xử lý.

Đấu tranh PCTN là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị, nhân dân tham gia cùng với Đảng. Phải làm tốt công tác tuyên truyền, và trong văn kiện đã nhấn mạnh đến người trong hệ thống “không thể và không dám tham nhũng”.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nói về vấn đề Biển Đông, trong văn kiện đã nêu rất rõ, Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, chắc chắn có vấn đề trên biển.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết thêm, đường lối đối ngoại thể hiện rất rõ trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII. Tinh thần là tiếp tục đường lối kiên định hòa bình, độc lập tự chủ, đa dạng hóa đa phương hóa, chủ động nâng tầm quan hệ đa phương, làm sâu sắc hơn quan hệ song phương đặc biệt các đối tác, gìn giữ quan hệ với các nước láng giềng, tiến tới xây dựng nền ngoại giao toàn diện.

16h45

Ông Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi thêm:

Tôi khẳng định lại là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chuẩn bị bài bản, thận trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu, chắc đến đó và đạt được sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

{keywords}


Về cách làm, chúng tôi kế thừa những kinh nghiệm quý báu, cách làm hiệu quả của các kỳ Đại hội trước, đồng thời bổ sung thêm một số biện pháp cho phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn hiện nay.

“Đến giờ này, chúng tôi đã chuẩn bị khá chu đáo”- ông Thưởng nói và dẫn chứng quy trình.

Lần này, Trung ương chuẩn bị cho các nhóm đối tượng rất chặt chẽ. Đối với Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương làm trước; tái cử làm trước; ứng cử lần đầu làm sau. Sau đó mới tới Bộ Chính trị, Ban bí thư cũng tái cử làm trước, ứng cử lần đầu làm sau. Rồi tới lãnh đạo chủ chốt, có trường hợp đặc biệt… Sau đó là với những trường hợp đặc biệt về độ tuổi ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương.

Còn cụ thể thế nào, danh sách đó là ai, chúng tôi sẽ thông báo với báo chí vào thời điểm thích hợp.

16h38

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, công tác nhân sự Đại hội XIII có tầm quan trọng đặc biệt.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành các nghị quyết: Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn đảng, Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy, Trung ương 7 về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp nhất là cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng thời Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều quy định quan trọng khác.

Tổng kết công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược 2016 - 2021, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch về quy hoạch cán bộ, gắn với đào tạo và đã mở 5 lớp đào tạo cán bộ quy hoạch.

Tổng kết nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trên cơ sở đó Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành kết luận 75 về phương hướng công tác nhân sự khóa XIII.

Công tác chuẩn bị được quan tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ, được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất cao. Đồng thời tiến hành khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện theo phương châm làm từng bước, từng việc, từng khâu; làm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng; làm đến đâu, chắc đến đó.

Xử lý hài hòa, hợp lý tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa tính phổ biến và đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường… Trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng, đảm bảo phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Công tác nhân sự kỳ này làm rất chặt chẽ, qua thẩm định của nhiều cơ quan có liên quan. Kiên quyết không để lọt những người không đủ điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng cũng không bỏ sót người đủ đức đủ tài trong Đảng, trong nhân dân.

Quy trình công tác nhân sự có điểm mới là tiến hành 5 bước thay vì 3 bước như trước đây.

Đồng thời, cụ thế hóa cho nhân sự tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm đối tượng, chức danh. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng các thế hệ.

Các hội nghị Trung ương 13, 14, 15 đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách ứng viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội.

Theo kết luận 75, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết.
Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có số dư từ 10 - 15%. Đại hội có thể đề cử, giới thiệu thêm nhưng không quá 30%.

Về trường hợp đặc biệt giới thiệu, đề cử Ban Chấp hành Trung ương xuất phát từ tình hình thực tiễn, căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, yêu cầu đòi hỏi các vị trí đặc biệt quan trọng, lĩnh vực trọng yếu của các cơ quan, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cân nhắc thận trọng, xem xét kỹ lưỡng và thống nhất cao chọn một số nhân sự đặc biệt cả tái cử và giới thiệu lần đầu trình Đại hội XIII xem xét, quyết định.

Về có sửa Điều lệ không, ông Chính cho biết, Đại hội Đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất, việc có sửa Điều lệ Đảng hay không do Đại hội xem xét.

16h30

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trả lời câu hỏi về thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái trên không gian mạng dịp gần Đại hội Đảng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, càng gần Đại hội XIII, thông tin sai sự thật, xấu độc tăng lên. Một số tháng gần đây, tăng lên khoảng 50% so với đầu năm 2019.

Việc xử lý những thông tin này đã tốt hơn 5 năm trước đây. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ, 5 năm vừa qua đã có hệ thống pháp luật hoàn thiện hơn, tốt hơn để xử lý sai phạm. Nhận thức của Việt Nam về các nền tảng xã hội trong đó các nền tảng xuyên biên giới cũng tốt hơn, các công cụ kỹ thuật cũng đã hoàn chỉnh hơn. Các nhà mạng viễn thông Việt Nam cũng đã đầu tư công nghệ hiện đại hơn.

{keywords}
Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trả lời về thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái trên không gian mạng dịp Đại hội Đảng.

Bộ TT&TT trong hơn 2 năm qua đã xây dựng Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, có năng lực xử lý mạnh. Cụ thể, xử lý cả trăm triệu tin một ngày; đã giám sát, phát hiện, xử lý những thông tin luận điệu sai trái. Vì lượng thông tin quá nhiều nên vấn đề giám sát, phát hiện là quan trọng số một.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc thực hiện đã nghiêm minh hơn, dù nền tảng nào cũng phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Từ năm 2019 các nền tảng công nghệ số, mạng xã hội đã tuân thủ tốt hơn.

Sự phối hợp giữa các lực lượng cũng nhuần nhuyễn hơn từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Quốc phòng, TT&TT.

Trong giai đoạn Đại hội Đảng các cấp, Bộ TT&TT đã xử lý 35.000 tin bài xấu độc. Số lượng tin, bài xấu độc lớn được xử lý làm không gian mạng lành mạnh hơn. Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII, các bộ đã có các phương án, ứng trực 24/24, sẵn sàng phản ứng nhanh.

16h20

Ông Nguyễn Xuân Thắng trả lời về những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng được thể hiện trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII.

Theo ông Thắng, trong văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng. Trong xây dựng Đảng nhấn mạnh công tác cán bộ là then chốt, gắn với đó là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực tế vừa qua, trong tổng kết, chúng ta tiếp tục nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng toàn diện về mọi mặt, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác xây dựng Đảng gắn với công tác phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh kiểm tra giám sát, công tác dân vận.

“Nói tóm lại, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Đó là điểm mới của Đại hội này”, ông Thắng nhấn mạnh.

16h05

Báo Lao động: Xin hỏi Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Trong thời gian diễn ra đại hội, hoạt động chống phá Đại hội Đảng trên không gian mạng có những diễn biến phức tạp. Xin Bộ trưởng cho biết, Bộ có lường trước các tình huống có thể xảy ra và có những biện pháp gì ứng phó hay không?

Tại Đại hội Đảng lần này, Trung tâm báo chí sẽ hoạt động như thế nào, hoạt động cung cấp thông tin có gì mới? Các nội dung nghị sự của đại hội có được cung cấp kịp thời cho báo chí để chuyển tải đến nhân dân và bạn đọc?

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tại Đại hội Đảng lần này báo chí nước ngoài vào Việt Nam đưa tin có hạn chế hơn. Vậy, Bộ trưởng có thể cho biết, việc cập nhật các thông tin chính thức về đại hội để truyền thông quốc tế hiểu rõ hơn về hoạt động của Đại hội Đảng được thực hiện như thế nào? Nhiều trang thông tin chuyên biệt về Đại hội XIII đã được vận hành, Bộ trưởng đánh giá như thế nào về hoạt động của những chuyên trang này?

Đề nghị đồng chí thông tin sâu hơn về những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII?

Hãng thông tấn Nga Sputnik đặt câu hỏi về điểm khác biệt trong tổ chức Đại hội Đảng khi có đại dịch Covid-19 đang diễn ra và những điểm mới trong công tác đại hội lần này?

Báo Tuổi trẻ TP.HCM nêu câu hỏi: Công tác nhân sự chuẩn bị như thế nào, có gì khác biệt so với trước? Nội dung nổi bật nào qua góp ý được đưa vào dự thảo văn kiện?

Vnxpress: 1/ Hội nghị Trung ương 15 đã thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII và danh sách đề cử vào chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao. Xin cho biết số lượng các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII? Danh sách đề cử vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII gồm bao nhiêu người?


2/ Xin ông cho biết, theo chương trình dự kiến, Đại hội XIII có xem xét vấn đề sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hay giữ nguyên như hiện hành?

15h55

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính thông báo về thành phần, cơ cấu đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng:
Ông Chính cho biết, tổng đại biểu tham dự có 1.587 người, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Trong đó, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương 87,02%; đại biểu chỉ định 0,95%; đại biểu nữ 13,99%; là người dân tộc thiểu số 11,03%; là Anh hùng LLVT 0,19%; là nhà giáo ưu tú 0,82%; là thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú 0,95%.

{keywords}
 Ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại họp báo.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: đại biểu là giáo sư, phó giáo sư chiếm 4,47%; tiến sĩ 12,54%; thạc sĩ 54,69%; đại học 32,77%.

Về trình độ lý luận chính trị, đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp chiếm 99,49%; trung cấp 0,38%; sơ cấp 0,13%.

Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 chiếm 3,59%, trên 70 chiếm 0,19%, độ tuổi trung bình là 52,18, đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, thấp tuổi nhất là 34 tuổi.

Về thời gian vào Đảng: đại biểu kết nạp Đảng từ tháng 8/1954 đến tháng 4/1975 chiếm 0,38%; từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1986 chiếm 13,36%; từ tháng 1/1987 đến nay chiếm 86,26%.

15h48

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh thông tin về công tác tham mưu, tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Theo ông Vinh, Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lịch sử; là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Công tác chuẩn bị Đại hội đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao.

Về việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII, ông Vinh cho hay, các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này đã được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo; là kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

{keywords}
Ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương thông tin tại cuộc họp báo.

Hội nghị Trung ương 14 (tháng 12/2020), Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm 5 tài liệu:

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.
- Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.
- Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tại Hội nghị Trung ương 15 (ngày 16 - 17/1/2021), Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp hoàn thiện các văn bản; tiến hành in ấn tài liệu. Đến nay, công việc đã hoàn tất; các tài liệu chính của Đại hội đã được gửi tới các đại biểu từ ngày 17/1 để nghiên cứu. Trước đại hội, toàn bộ tài liệu của đại hội sẽ được gửi cho đại biểu.

Về công tác tổ chức, phục vụ Đại hội XIII, ông Vinh cho biết, tới nay công tác chuẩn bị đã sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức Đại hội thành công.

Về nội dung, chương trình đại hội, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, đại hội diễn ra trong 9 ngày, từ 25/1 đến 2/2 tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó, phiên trù bị tổ chức vào ngày 25/1, khai mạc chính thức vào ngày 26/1; dự kiến bế mạc vào sáng 2/2.

Nội dung, chương trình tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Về công tác tổ chức, phục vụ đại hội, ông Vinh cho biết, một số điểm mới và được bổ sung để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Công tác chăm sóc sức khỏe đại biểu cũng được Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đặc biệt quan tâm.

15h30

Mở đầu họp báo, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng (Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện) thông báo một số điểm mới mang tính đột phát trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

{keywords}
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại họp báo

Ông Thắng khái quát lại quá trình xây dựng và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Quá trình góp ý văn kiện được triển khai thực hiện nhiều vòng. Trước khi lấy ý kiến tại Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở Trung ương đã cho ý kiến. Sau đó, dự thảo văn kiện cũng được đưa ra lấy ý kiến tại Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Dự thảo văn kiện được đưa ra lấy ý kiến toàn dân, trước hết là ĐBQH, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội.

Đến nay đã có dự thảo hoàn chỉnh. Trong đó, dự thảo văn kiện có cập nhật tình hình thực tiễn của đất nước, đặc biệt là tình hình trong năm 2020 để thấy rõ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân ta. Cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch như chống giặc, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

{keywords}
Phóng viên trong và ngoài nước tham dự cuộc họp báo

Ông Nguyễn Xuân Thắng phân tích về hai nội dung cơ bản nhất của dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII. Thứ nhất, dự thảo văn kiện lần này tự đánh giá, rút ra bài học, dự báo định hướng và các đột phá phát triển đều nhấn mạnh khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thứ hai, nhân dân là trung tâm trong sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ toàn diện công cuộc đổi mới.

Ông Thắng nhấn mạnh, dân là gốc, sức mạnh của nhân dân giữ vai trò quan trọng.

Điều này được thể hiện rõ ở các bài học được rút ra từ nhiệm kỳ này. Bài học đầu tiên là tăng cường chỉnh đốn Đảng toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác xây dựng Đảng gắn liền với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả rõ rệt đã củng cố niềm tin của nhân dân. 

15h23

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Xem đầy đủ:

Khai trương trung tâm báo chí Đại hội Đảng phục vụ 500 phóng viên

Khai trương trung tâm báo chí Đại hội Đảng phục vụ 500 phóng viên

Trước buổi họp báo Đại hội XIII của Đảng, Ban tổ chức Đại hội chiều nay (22/1) đã khai trương trung tâm báo chí và giới thiệu triển lãm "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh".

15h5

Phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm báo chí và họp báo trước Đại hội XIII của Đảng chiều 22/1, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng thông tin một số nội dung về công tác tuyên truyền Đại hội XIII.

Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị bộ, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí tập trung triển khai công tác tuyên truyền Đại hội XIII bảo đảm chất lượng, hiệu quả, toàn diện, đúng yêu cầu đặt ra.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền kịp thời, nhanh nhạy, linh động, sáng tạo.

{keywords}
Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng thông tin một số nội dung về công tác tuyên truyền Đại hội XIII

“Với tinh thần trách nhiệm cao, các báo đã đăng dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Thông qua việc lập nhiều chuyên trang, chuyên mục, các cơ quan báo chí phản ánh, tập hợp nhiều ý kiến tâm huyết của các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện, trong đó có nhiều ý kiến đề xuất, kiến giải những vấn đề xác đáng, có giá trị về lý luận và thực tiễn, thể hiện trí tuệ, sự nghiêm túc trong nghiên cứu, tâm huyết, trách nhiệm trong góp ý vào dự thảo văn kiện của các tầng lớp nhân dân”, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Đặc biệt, từ ngày 3/10/2020, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở chuyên trang điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII”. Đây là kênh thông tin chính thống về Đại hội XIII của Đảng. Đến nay Trang tin này đã đăng tải hơn 7.000 tin, bài, hơn 600 tư liệu văn kiện, gần 100 video clip, gần 450 tin, bài dưới hình thức giọng nói, với 6 thứ tiếng (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Nga); đạt mức 1 triệu lượt truy cập mỗi ngày.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo, phối hợp, tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; đấu tranh có hiệu quả, phản bác các luận điểm sai trái về Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, tổ chức và vận hành Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng.

Trung tâm Báo chí bảo đảm tốt nhất các điều kiện cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến... đưa tin về Đại hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã hoàn thành việc trưng bày sách, báo và in sách, sao phim làm quà tặng Đại biểu dự Đại hội XIII. Bộ TT&TT là cơ quan chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn, thẩm định và trưng bày sách, báo.

Cùng với đó là biên soạn và phát hành một số ấn phẩm tài liệu tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền về Đại hội XIII theo sự chỉ đạo của Trung ương.

14h: Khai trương trung tâm báo chí Đại hội XIII phục vụ 500 phóng viên, nhà báo

Ban Tổ chức Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức khai trương trung tâm báo chí Đại hội.

Đến nay đã có gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên trong nước; hơn 60 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các hãng thông tấn nước ngoài thường trú tại Việt Nam đăng ký tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cùng với đó, hơn 60 phóng viên các nước đăng ký theo dõi, đưa tin về Đại hội bằng hình thức trực tuyến.

Các phóng viên trong nước và quốc tế tham gia tác nghiệp tại Đại hội được xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu của Ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII.

Tại trung tâm báo chí, phóng viên được cung cấp máy tính, đường truyền Internet và các điều kiện kỹ thuật tác nghiệp khác. Về thông tin, hình ảnh, âm thanh sạch cũng sẽ được cung cấp miễn phí để các cơ quan báo chí khai thác, sử dụng.

Trần Thường - Thu Hằng - Phạm Hải

  • Chủ đề :
 
 
 
Tin Liên Quan
Đại hội XIII: Đại biểu cao tuổi nhất 76 tuổi, thấp tuổi nhất 33 tuổiThứ trưởng Quốc phòng kiểm tra công tác bảo vệ Đại hội Đảng'Không muốn tham nhũng' là một điểm nhấn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIIITrung ương khóa mới phải tiêu biểu về trí tuệ, có tư duy đổi mới, sáng tạoHà Nội “khoác áo mới” rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng
 

Đọc thêm tin

 
 
 
 
 
 
 
Tin cùng chuyên mục 
 
video box

Đọc nhiều nhất

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị