Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án Đô thị Tĩnh Gia, Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 19/9/2018 và điều chỉnh chủ trương tại quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 28/4/2020. Dự án do UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý.

Ngày 17/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cơ cấu khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; thời gian kết thúc dự án 30/6/2025.

Chủ dự án là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa. Tổng vốn đầu tư 80,7 triệu USD, bao gồm vốn vay IDA chuyển đổi của WB là 54,3 triệu USD; vốn đối ứng là 26,4 triệu USD.

Dự án 80 triệu USD tăng vốn hơn 450 tỷ đồng
Dự án đội vốn lên hơn 450 tỷ ở Thanh Hóa 

Tại tờ trình số 27/TTr-BQLDAKV ngày 2/6/2021 và tài liệu kèm theo, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đề nghị điều chỉnh dự án nâng tổng vốn đầu tư lên 98,884 triệu USD, bao gồm vốn vay IDA chuyển đổi của WB là 53,287 triệu USD; vốn đối ứng là 45,597 triệu USD.

Chi phí giải phóng mặt bằng sau điều chỉnh được quy đổi tỷ giá là 818,1 tỷ đồng; Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh là 2.226,85 tỷ đồng, tăng 450,34 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc tăng vốn trên được xác định chủ yếu ở khâu giải phóng mặt bằng. Cụ thể, trong bước lập FS và RAP đơn vị tư vấn lập tổng mức đầu tư của dự án, phạm vi giải phóng mặt bằng của các hạng mục đường giao thông, kênh than, kênh Cầu Trắng đơn vị tư vấn chưa xác định chính xác loại đất phải thu hồi, phạm vi cắm cọc giải phóng mặt bằng chưa tính toán diện tích phần ta luy đường, ta luy bờ kênh và phần diện tích mở rộng để đảm bảo thi công nên số hộ bị ảnh hưởng tăng thêm 802 hộ, dẫn đến việc chi phí bồi thường tăng.

 
Dự án 80 triệu USD tăng vốn hơn 450 tỷ đồng
Nguyên nhân đội vốn do giải phóng mặt bằng 

Theo kết luận của Thanh tra, vi phạm trên liên quan tới lập, xác định sai chi phí giải phóng mặt bằng trong thực hiện tham mưu phê duyệt tổng mức đầu tư của dự án và điều chỉnh tổng mức đầu tư ảnh hưởng tới khả năng cân đối, bố trí vốn ngân sách tỉnh cho dự án.

Thanh tra cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện kiểm điểm Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp giai đoạn từ tháng 11/2016 đến tháng 7/2020; đồng thời tổ chức kiểm điểm các đơn vị liên quan.

Được biết, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp giai đoạn trên là ông Nguyễn Minh Hoàng.

Ông Nguyễn Minh Hoàng là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc từ tháng 8/2000 đến nay.

Lê Dương

Cắt hạ rừng thông hơn 36 năm tuổi để làm đường vào khu du lịch ở Đà Lạt

Cắt hạ rừng thông hơn 36 năm tuổi để làm đường vào khu du lịch ở Đà Lạt

TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cắt hạ rừng thông 36 năm tuổi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Trúc Lâm Yên Tử qua Trung tâm đón tiếp Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.