Ngày 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã quyết định kéo dài giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 5/9.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 5/9.

Đến trưa 24/8, Đồng Tháp đã có 6.204 ca F0. 

 

T.Chí 

Tỉnh Cà Mau cấp bách quay lại áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16

Tỉnh Cà Mau cấp bách quay lại áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16

Sau hạ xuống thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Cà Mau đã quyết định quay lại giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.