Đồng Nai là địa phương đi đầu cả nước trong xây dựng NTM. Từ năm 2018, 100% các huyện, thị xã, thành phố, các xã trên địa bàn tỉnh đã đạt chuẩn NTM. Năm 2019, tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, về đích sớm 2 năm so với mục tiêu đề ra.

Đồng Nai xây dựng nông thôn mới hướng đến sự bền vững
Đồng Nai xây dựng nông thôn mới hướng đến sự bền vững

Thành tựu nổi bật trong xây dựng NTM ở Đồng Nai là phát triển sản xuất nông nghiệp, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 hécta đất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2018 là 228,8 triệu đồng/hécta, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2010.

Ước năm 2019, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh đạt gần 56,6 triệu đồng/người/năm, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,62% vào năm 2011, hiện chỉ còn 0,09%.

 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh khẳng định việc duy trì, giữ vững kết quả đạt chuẩn NTM của giai đoạn trước, đẩy mạnh phát triển NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đảm bảo nông thôn phát triển ổn định và bền vững, dần tiến tới sự giàu có, văn minh, hiện đại là mục tiêu Đồng Nai đặt ra trong giai đoạn mới.

Cụ thể, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 60% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 8% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 10-12 khu dân cư kiểu mẫu; huyện Xuân Lộc đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững.

Phát động phong trào thi đua Toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh, với tinh thần mới, khí thế mới, mục tiêu của Đồng Nai là phát triển một nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; xây dựng một NTM phồn vinh, văn minh, hiện đại.

Bài: Nguyễn Như Sỹ - nhóm PV
Ảnh: Phạm Thị Ngọc Ánh - nhóm PV