- Các công dân VN từ 14 tuổi sẽ được cấp thẻ căn cước công dân.

 

Theo luật Căn cước công dân vừa được QH thông qua chiều nay, các công dân VN từ 14 tuổi sẽ được cấp thẻ căn cước công dân. Đây là giấy tờ tùy thân của công dân VN có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ VN.

Đổi chứng minh thư thành thẻ căn cước công dân
Sắp tới chứng minh thư sẽ được đổi thành thẻ căn cước công dân. Ảnh minh họa

381/403 ĐBQH đã bỏ phiếu đồng ý thông qua dự thảo luật căn cước công dân với kỳ vọng tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân.

Thẻ căn cước sẽ được sử dụng thay cho hộ chiếu trong trường hợp VN và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

Về sự thay đổi tên này, UBTVQH cho biết, tên gọi thẻ căn cước công dân phù hợp với tên gọi của luật, phù hợp nội dung các thông tin trên thẻ và giá trị sử dụng của thẻ là để chứng minh thông tin căn cước của công dân; đồng thời để thực hiện mục tiêu hiện đại hóa giấy tờ công dân tiến tới sử dụng thẻ công dân điện tử theo Đề án 896 của Chính phủ và phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế, hiện nay hầu hết các nước trên thế giới đều sử dụng tên gọi này.

Đột phá lớn nhất của luật đó là xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cơ sở dữ liệu này là những thông tin được cập nhật và chuẩn hóa từ một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành như hộ tịch, cư trú, căn cước công dân, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện và quản lý nhằm mục đích kết nối, chia sẻ, sử dụng chung.

Trong Cơ sở dữ liệu có thông tin về nhóm máu của công dân nhưng chỉ được nạp vào bộ thông tin khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình bản kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó.

Mỗi công dân được cấp một mã số định danh cá nhân riêng, không lặp lại ở người khác.

Linh Thư