Tại buổi mít tinh ở cầu cảng Hải Phòng thuộc cảng Havana chiều 10/4 (giờ địa phương - sáng 11/4 giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự ủng hộ nhất quán của VN đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của Cuba.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân Cuba tại lễ mít tinh cầu cảng Hải Phòng thuộc cảng Havana. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lên tiếng đòi Hoa Kỳ chấm dứt ngay và không điều kiện chính sách bao vây cấm vận và các kế hoạch, hành động can thiệp, gây mất ổn định chống Cuba.

Về quan hệ Việt Nam-Cuba, Tổng Bí thư nêu rõ, được tôi luyện, thử thách qua thời gian và biến động của lịch sử trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, tình đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị thắm thiết Việt Nam-Cuba đã không ngừng được củng cố, trở thành mẫu mực của tình cảm thủy chung, trong sáng và là tài sản vô giá mà hai Đảng và nhân dân hai nước luôn giữ gìn, vun đắp, đúng như lãnh tụ Fidel Castro đã từng nói "Quan hệ Cuba và Việt Nam là biểu tượng của thời đại."

Tổng Bí thư nhấn mạnh đối với nhân dân Việt Nam, đoàn kết, hữu nghị với Cuba là mệnh lệnh của trái tim và khối óc. Việt Nam mãi mãi biết ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em về sự đoàn kết, ủng hộ hết sức quý báu đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam. Hình ảnh Fidel giương cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên đất lửa Quảng Trị mới được giải phóng và câu nói nổi tiếng "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam.
 

Nhân dân Việt Nam cũng mãi mãi ghi nhớ hình ảnh các sỹ quan và thủy thủ Cuba trên hai tàu Imiac và Ghiguây theo chỉ thị của Tổng Tư lệnh Fidel đã sát cánh cùng nhân dân Việt Nam, chở hàng đến cảng Hải Phòng, bất chấp sự phong tỏa của đế quốc Mỹ. Đối với nhân dân Việt Nam, Cuba luôn là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần đoàn kết quốc tế, của ý chí kiên cường, bất khuất vì tự do, tiến bộ và phẩm giá con người.

Tổng Bí thư tin tưởng sâu sắc rằng nhân dân Cuba dũng cảm, anh hùng trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc, sáng tạo và năng động trong xây dựng đất nước, nhất định sẽ đạt được những thành tựu to lớn trong việc thực hiện thắng lợi đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế và Nghị quyết Đại hội VI của Đảng Cộng sản Cuba, bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng, tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao 5.000 tấn gạo - món quà đoàn kết của nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba anh em.

Theo Vietnam+