- Theo quyết định do Bộ trưởng TT&TT ký hôm nay, báo Nhân đạo và Đời sống và tạp chí Nhân đạo bị đình bản 3 tháng.

 

Báo và tạp chí nói trên đều thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Quyết định đình bản từ ngày 9/11/2015  là để báo kiện toàn tổ chức, bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

báo chí, luật báo chí, đình bản
Trong quyết định đình bản tạm thời hoạt động của tạp chí Nhân đạo cùng ngày, Bộ TT&TT cũng nêu rõ mục đích để tạp chí kiện toàn tổ chức, bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định.
 
Bộ TT&TT giao lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện đình bản hoạt động của báo Nhân đạo và Đời sống và tạp chí Nhân đạo.
 
Sau thời gian tạm thời đình bản, Bộ sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của 2 tờ báo và tạp chí trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí.
 
Linh Thư