Cảng vụ hàng không miền Bắc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức, các nhân đã để xảy ra sự cố ngày 4/7 đối với tàu bay B787 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Cục hàng không VN cho biết: Sáng 4/7 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã xảy ra sự cố đối với tàu bay B787/VN-A863 của Vietnam Airlines làm cửa trước tàu bay bị hỏng và nhánh số 1 của cầu hành khách số 30 bị hư hỏng.

Điều tra sự cố máy bay hỏng cửa ở sân bay Nội Bài

Nguyên nhân ban đầu của sự cố được xác định do cửa trước của tàu bay chưa được đóng và nhánh số 1 của cầu hành khách số 30 chưa được rút ra khỏi tàu bay trước khi tàu bay được xe kéo đẩy lùi về vị trí khai thác bằng xe thang.

Ngay trong chiều 4/7, Cục hàng không VN đã ban hành chỉ thị về chấp hành các quy định bảo đảm an toàn hàng không và quy trình phục vụ tàu bay tại các cảng hàng không, sân bay.

 

Theo đó, Cục hàng không VN yêu cầu: Cảng vụ hàng không miền Bắc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức, các nhân đã để xảy ra sự cố ngày 4/7/2016 đối với tàu bay B787 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, quy trình thực hiện công việc.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức rút kinh nghiệm đối với sự cố nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện về Cục hàng không VN trước ngày 8/7/2016.

Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại cho nhân viên giám sát, điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay. Tổ chức phổ biến, rút kinh nghiệm đối với sự cố tàu bay B787/VN-A863 xảy ra ngày 04/7 tại các Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho toàn thể cán bộ, nhân viên của đơn vị.

Vũ Điệp