Sở Nội vụ TP.HCM vừa có báo cáo về quá trình điều động, phân công ông Đoàn Ngọc Hải trong thời gian qua.

Theo Sở Nội vụ, ông Đoàn Ngọc Hải với chức danh Phó chủ tịch UBND quận 1, thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Do đó, trong quá trình điều động, ông Đoàn Ngọc Hải đã được Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận, cân nhắc kỹ qua nhiều cuộc họp. 

Trước khi cấp thẩm quyền quyết định, các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ đều có trao đổi, lắng nghe ý kiến của cán bộ để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy quyết định. Tuy nhiên, ông Hải đã thay đổi ý kiến sau các lần trao đổi đó.

Quy trình điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hải rất thận trọng
Ông Đoàn Ngọc Hại nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn và xin từ chức chỉ vài tiếng sau đó

Cụ thể, lần thứ nhất, vào 2/1/2018, do nhu cầu công tác cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy gặp Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải để trao đổi về việc dự kiến điều động, bổ nhiệm làm lãnh đạo một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TP.

Tại cuộc gặp này, ông Hải phát biểu sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức phân công (kể cả làm cán bộ UB Mặt trận tổ quốc ở huyện Cần Giờ). Tuy nhiên, 6 ngày sau ông Hải bất ngờ có "đơn xin từ chức" Phó chủ tịch UBND quận 1.

Lần thứ 2, vào tháng 5/2018 khi Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giao Ban cán sự đảng UBND TP giải quyết theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để ông Hải được từ chức theo nguyện vọng thì Phó chủ tịch UBND quận 1 có đơn “đơn xin rút đơn từ chức”.

Nội dung đơn ghi rõ: “Tôi có nguyện vọng tiếp tục làm việc và xin rút lại đơn xin thôi công tác. Tôi sẵn sàng làm việc ở những nơi khó khăn, gian khó, nguy hiểm… và nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức phân công”.

Sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan xém xét, giải quyết, thống nhất cho ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục công tác, cống hiến.

Ngày 22/8/2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chấp thuận để ông Hải được rút đơn xin từ chức. 

Quy trình điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hải rất thận trọng
Ông Đoàn Ngọc Hải tạo dấu ấn mạnh trong quá trình liên tục xuống đường chấn chỉnh trật tự vỉa hè với lời hứa 'Không lấy lại được vỉa hè sẽ cởi áo về vườn"
 

Lần thứ 3, hồi đầu tháng 1/2019, căn cứ vào nhu cầu công tác cán bộ tại Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn đang khuyết 2 Phó tổng giám đốc, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương bổ sung và điều động ông Đoàn Ngọc Hải và phân công giữ chức vụ trên.

Trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy, các cơ quan tham mưu đã gặp ông Hải để thông báo chủ trương và lắng nghe ý kiến. Tại đây, ông Đoàn Ngọc Hải phát biểu chấp hành sự phân công, điều động nhưng rồi lại từ chức với lý do chuyên môn không phù hợp.

Sở Nội vụ nhấn mạnh về lần điều động, bổ nhiệm ông Hải làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn được lãnh đạo thành phố thực hiện thận trọng, cân nhắc và trách nhiệm.

Cụ thể, Sở Nội vụ đã đề xuất Ban cán sự đảng UBND có tờ trình báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho chủ trương điều động, bổ nhiệm. Trên cơ sở đề nghị, Ban tổ chức Thành ủy cùng các cơ quan liên quan đã thẩm định, trình Ban Thường vụ Thành ủy tại hội nghị ngày 13/2 vừa qua.

Tại hồi nghị này, sau khi lấy biểu quyết, hầu hết các đại biểu thống nhất điều đồng, bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hải  làm phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn.

Sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất việc điều động trên và đồng thời giao Ban Tổ chức Thành ủy, Ban cán sự Đảng UBND TP trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với ông Hải.

Tại mỗi lần gặp gỡ, ông Hải đều phát biểu chấp hành sự phân công của Ban Thường vụ Thành ủy. Ông Hải cho biết chưa kinh qua môi trường công tác tại doanh nghiệp, khi công tác ở đơn vị mới nếu thấy không phù hợp thì sẽ có quyết định phù hợp.

Tại phiên họp ngày 8/5 vừa qua, Thường trực Thành ủy, sau khi nghe Ban Tổ chức Thành ủy tổng hợp tình hình, báo cáo ý kiến các cơ quan có liên quan và của cán bộ đã thống nhất triển khai việc điều động, bổ nhiệm trên. Đồng thời, Thường trực Thành ủy cũng giao các đơn vị liên quan tăng cường lãnh đạo, theo dõi để hỗ trợ Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn và ông Đoàn Ngọc Hải hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, quy trình điều động, phân công công tác đối với ông Đoàn Ngọc Hải đã được thảo luận nghiêm túc, xem xét trong thời gian dài và thận trọng từng bước. 

Hôm 4/6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến trao quyết định điều động ông Đoàn Ngọc Hải về làm Phó tổng giám đốc công ty Xây dựng Sài Gòn trực thuộc UBND TP quản lý.
Sau khi nhận quyết định được vài tiếng, ông Hải bất ngờ nộp đơn đến Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP và Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn xin từ chức.
Điểm thắt trong chuyện từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

Điểm thắt trong chuyện từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

Chuyện ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM xin từ chức sau khi nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó TGĐ công ty xây dựng Sài Gòn đang gây xôn xao dư luận.

Tuấn Kiệt