Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị đối với một số ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng, xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều chỉnh phân công công tác của một số thành viên Chính phủ.

Trọng trách của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Cụ thể, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thôi phụ trách các lĩnh vực công tác được phân công tại quyết định 1476/QĐ-TTg ngày 25/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, để nhận nhiệm vụ mới.

Giao Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giúp Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận và phụ trách các lĩnh vực công tác do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phụ trách trước đây.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng giao Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường phụ trách điều hành công tác của Bộ, để nhận nhiệm vụ mới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên giao ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định phụ trách điều hành công tác của Văn phòng Chính phủ, để nhận nhiệm vụ mới.

Thời gian thực hiện từ ngày có văn bản phân công chính thức của Bộ Chính trị cho đến khi có quyết định mới của cơ quan có thẩm quyền. 

Theo VGP