- Mỗi tấm ảnh, hiện vật tái hiện ký ức về những con người, cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, giản dị, gương mẫu… ở bất kỳ cương vị nào.

>> Hình ảnh đại biểu sải bước đến Đại hội

Từ 20/1 đến 5/2, tại khu Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) trưng bày ảnh, hiện vật giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của 5 nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bị thực dân Pháp giam cầm ở chính nơi đây.

5 Tổng bí thư gồm các ông Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười.

Gần 200 ảnh tư liệu và hiện vật được sưu tầm, giới thiệu và trưng bày đã giới thiệu khái quát về phẩm chất kiên trung, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng trong mọi hoàn cảnh.

Mỗi tấm ảnh, hiện vật còn tái hiện ký ức về những con người, cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, giản dị, gương mẫu… ở bất kỳ cương vị nào.

Tổng bí thư, nhà tù Hỏa Lò
Triển lãm "Trọn đời theo Đảng" giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của 5 nguyên Tổng bí thư
Tổng bí thư, nhà tù Hỏa Lò
Phần giới thiệu cuộc đời sự nghiệp của nguyên Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ. Ông được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1938 và đã từng bị thực dân Pháp giam cầm ở Nhà tù Hỏa Lò năm 1931.
Tổng bí thư, nhà tù Hỏa Lò
Ảnh tư liệu giới thiệu nơi sinh, những người thân của nguyên Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ tại làng Phù Khê, xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Tổng bí thư, nhà tù Hỏa Lò
Trường bắn Hóc Môn - Gia Định, nơi thực dân Pháp xử bắn nguyên Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ ngày 28/8/1941
Tổng bí thư, nhà tù Hỏa Lò
Khu giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của nguyên Tổng bí thư Trường Chinh, người 3 lần đảm trách cương vị Tổng bí thư của Đảng dưới 3 tên gọi khác nhau: Đảng Cộng sản Đông Dương (1941), Đảng Lao động Việt Nam (1952) và Đảng Cộng sản Việt Nam (1986)
Tổng bí thư, nhà tù Hỏa Lò
Phần giới thiệu những năm nguyên Tổng bí thư Trường Chinh bị thực dân Pháp giam cầm tại các nhà tù Hỏa Lò, Sơn La
Tổng bí thư, nhà tù Hỏa Lò
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với  Tổng bí thư Đảng Lao động Việt Nam Trường Chinh tại Hà Nội năm 1955
Tổng bí thư, nhà tù Hỏa Lò
Tổng bí thư Trường Chinh đọc báo cáo tại hội nghị toàn quốc của Đảng năm 1949
Tổng bí thư, nhà tù Hỏa Lò
Khu giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của nguyên Tổng bí thư Lê Duẩn
Tổng bí thư, nhà tù Hỏa Lò
Ngôi nhà nguyên Tổng bí thư Lê Duẩn sống thời thơ ấu tại làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, nay là khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn
 
Tổng bí thư, nhà tù Hỏa Lò
Hình ảnh nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội), nhà tù Sơn La, Côn Đảo và Khám lớn Sài Gòn, nơi nguyên Tổng bí thư Lê Duẩn từng bị giam cầm
Tổng bí thư, nhà tù Hỏa Lò
Bí thư thứ nhất Lê Duẩn cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự mít tinh tại Hà Nội mừng thống nhất đất nước ngày 7/5/1975
Tổng bí thư, nhà tù Hỏa Lò
Phần giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của nguyên Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh
Tổng bí thư, nhà tù Hỏa Lò
Trường Bonan (nay là trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng) - nơi ông Nguyễn Văn Linh từng theo học và bước đầu giác ngộ lý tưởng cách mạng
Tổng bí thư, nhà tù Hỏa Lò
Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đọc diễn văn khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6, ngày 15/12/1986
Tổng bí thư, nhà tù Hỏa Lò
Bản gốc thư viết tay của nguyên Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh gửi tòa soạn báo Nhân Dân ngày 24/5/1987 đề nghị đăng bài viết với đề mục "Những việc cần làm ngay" và tập hợp báo Nhân Dân có đăng bài viết của ông trên chuyên mục này dưới bút danh N.V.L, năm 1987
Tổng bí thư, nhà tù Hỏa Lò
Khu trưng bày, giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 7, 8 Đỗ Mười, từ năm 1991 đến 1997.
Tổng bí thư, nhà tù Hỏa Lò
Tấm ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười
Tổng bí thư, nhà tù Hỏa Lò
Tổng bí thư Đỗ Mười trò chuyện với các bạn cựu tù nhân trong cuộc họp mặt truyền thống của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở nhà tù Hỏa Lò lần thứ nhất, năm 1993

Lê Anh Dũng