Thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo Đề án 30 của Chính phủ và hướng tới một nền hành chính Nhà nước văn minh, hiện đại, năm 2017 tỉnh Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ chọn là 1 trong 3 địa phương thí điểm thành lập các trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện. Song song đó, xây dựng phần mềm Một cửa điện tử tích hợp với Cổng dịch vụ công trực tuyến để tiếp nhận và trả kết quả các TTHC.

Theo đó, toàn tỉnh Bắc Ninh sử dụng duy nhất thống nhất phần mềm này tại địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/ để tiếp nhận và trả kết quả các TTHC cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo đạt các tiêu chí “Liên thông - Hiện đại - Thân thiện - Hiệu quả”.

Dịch vụ công ‘Một cửa điện tử’ ở Bắc Ninh: Chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân
Giao diện hướng dẫn nộp và tra cứu kết quả hồ sơ TTHC trên Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh

Chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tích hợp Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bắc Ninh đã mang lại hiệu quả thiết thực, được người dân tin tưởng, đánh giá cao; coi là bước đột phá cải cách TTHC. Đó là, giúp giảm phiền hà cho dân; dân không phải mất thời gian đi lại nhiều lần khi đến giải quyết TTHC. Người dân có thể ngồi tại nhà, gọi điện thoại, tra cứu thông tin trên internet để biết tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục của mình.

Cùng với đó, cơ chế quản lý, giải quyết TTHC của Nhà nước cũng có chuyển biến quan trọng, với mục tiêu duy nhất là phục vụ nhân dân. Phần mềm “Một cửa điện tử” thống nhất dùng chung từ tỉnh xuống xã; Ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính song song; lập bản đồ, số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho việc đôn đốc, theo dõi, kiểm tra được khách quan hơn. Hướng mô hình chính quyền phục vụ người dân, doanh nghiệp tối đa.

 

"Thực hiện mô hình này, cán bộ, nhân viên thực thi nhiệm vụ có ý thức và trách nhiệm hơn; làm việc văn minh, khoa học, hiệu quả hơn. Tình trạng chậm trễ hồ sơ được khắc phục. Đặc biệt là thông qua quy trình một cửa điện tử lãnh đạo tỉnh sẽ giám sát được hoạt động của những người thực thi", anh Nguyễn Ngọc Hòa, một người dân ở TP. Bắc Ninh cho biết.

Sau 3 năm triển khai, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tích hợp Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thiện, kết nối đến tất cả các sở, ban, ngành có TTHC, 8/8 UBND cấp huyện, 126/126 xã, phường, thị trấn.

Dịch vụ công ‘Một cửa điện tử’ ở Bắc Ninh: Chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân
Phục vụ nhân dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Cuối năm 2020, 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin Một cửa điện tử; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp; 100% cán bộ cơ quan các cấp sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản điều hành…

Tổng số TTHC trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện là 1.907, trong đó đã cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 là 819 dịch vụ (chiếm 46% tổng số dịch vụ công); trong đó: cấp tỉnh: 716 dịch vụ; cấp huyện: 91 dịch vụ; cấp xã: 12 dịch vụ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4/hồ sơ trực tiếp bao gồm cả ngành dọc là 21%.

Đình Sơn