Theo đó, ngày 16/3 vừa qua Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị có tờ trình số 194/TTr-SNV gửi UBND tỉnh Quảng Trị, đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 14 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đề nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị
Tờ trình của Sở Nội vụ Quảng Trị

Theo đó, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Chính và chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Quân Chính vì cả 2 vị nguyên lãnh đạo này đã được cấp có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu.

 

Cũng tại tờ trình 194, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Đức Tiến - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, vào ngày 6/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký công văn số 1734/VPCP - QHĐP, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc cho phép bầu bổ sung một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quang Thành

Kiến nghị kiểm điểm cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính

Kiến nghị kiểm điểm cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính

Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm các cá nhân liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng... ở Quảng Trị giai đoạn 2013-2018.