- Đó là ý kiến của UB Tư pháp QH khi thẩm định dự thảo luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Dự thảo do Bộ Công an soạn thảo và trình lần đầu tiên hôm nay (27/2) trước UB Thường vụ QH có điều khoản bổ sung quy định công an xã, phường, thị trấn, đồn công an, trạm công an là cơ quan khác của lực lượng cảnh sát trong Công an nhân dân, được giao tiến hành một số hoạt động điều tra.

 

Thường trực UB Tư pháp QH thấy nhiệm vụ, quyền hạn của công an xã đang được thực hiện theo pháp lệnh Công an xã (tiếp nhận, phân loại xử lý theo thẩm quyền các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; kiểm tra người, đồ vật, giấy tờ tùy thân; lập hồ sơ ban đầu, lấy lời khai người bị hại….) và không được coi là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

'Để công an xã điều tra dễ bỏ lọt, oan sai'
Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện: Trình độ của công an cấp xã ở nhiều địa phương vẫn còn nhiều hạn chế. Ảnh: VPQH

"Trên thực tế, công an xã là lực lượng bán chuyên trách, trình độ của công an cấp xã ở nhiều địa phương vẫn còn nhiều hạn chế, chưa được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ điều tra. Việc giao thêm một số hoạt động điều tra ban đầu cho công an xã sẽ vượt quá khả năng của công an xã, dễ dẫn đến việc làm sai lệch trong điều tra vụ án hình sự, gây khó khăn cho cơ quan điều tra chuyên trách hoặc làm bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội", Chủ nhiệm UB Tư pháp QH Nguyễn Văn Hiện phân tích.

Do đó, UB này đề nghị công an xã tiếp tục chỉ thực hiện nhiệm vụ theo pháp lệnh nói trên, không được giao thêm một số hoạt động điều tra.

Cơ quan soạn thảo luật cũng đề xuất bổ sung quy định kiểm ngư, cơ quan thuế, UB Chứng khoán nhà nước là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Các ý kiến ủng hộ việc này dựa trên cơ sở là "tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản trên biển, thuế, chứng khoán ngày càng gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi", cn bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan trên để "huy động sức mạnh tổng hợp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là ở những lĩnh vực có tính chất đặc thù như thủy sản trên biển, thuế, chứng khoán", cũng như "giảm tải ở các cơ quan điều tra chuyên trách".

Về điểm này, trong cơ quan thẩm định cũng chưa thống nhất ý kiến. Bên ủng hộ thì thấy hiện các cơ quan này chỉ có chức năng thanh tra các vụ việc và nếu nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cho cơ quan điều tra chuyên trách, là không đủ sức ngăn chặn, xử lý và răn đe vi phạm.

Ý kiến phản đối thì cho rằng: Khác với các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hiện nay có địa bàn hoạt động thường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hoạt động xác minh, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan thuế, UB Chứng khoán nhà nước chủ yếu làm việc tại trụ sở cơ quan, kiểm tra vụ việc trên giấy tờ, tài liệu, khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì có thể chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra chuyên trách.

Kiểm ngư mặc dù hoạt động trên biển nhưng cũng trên địa bàn này đã có lực lượng Cảnh sát biển hoạt động.

Do đó không cần thiết phải giao thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra cho các cơ quan này.

Chung Hoàng