Việc kiểm tra thịt, hay nước tiểu con heo chỉ là cái ngọn, nên chủ trương của Bộ là phải xóa bỏ các đường dây phi pháp - Bộ trưởng NN&PTNT hứa trước QH.

Giải trình các ý kiến của ĐBQH liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trong phiên thảo luận QH về kinh tế - xã hội sáng nay, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết 9 tháng năm nay, tỉ lệ mẫu thực phẩm sử dụng chất cấm, vượt ngưỡng còn cao.

Thủy sản có 1,01% mẫu có hóa chất và kháng sinh vượt ngưỡng; rau có 10,3% có hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng; thịt có 7,6% mẫu có hóa chất kháng sinh vượt ngưỡng và 16% mẫu có chứa Salmonella vượt ngưỡng (chất tạo nạc).

'Đấu tranh với chất tạo nạc như với ma túy'
Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát

“Bộ nhận thức rõ yêu cầu bức thiết của nhân dân về ATVSTP và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm số 1 của toàn ngành để triển khai đồng loạt nhiều giải pháp”, ông nói trước QH.

Bộ NN&PTNT đã phát động cao điểm hành động để chấn chỉnh tình hình, đặc biệt chú ý tới việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

 

Theo Bộ trưởng, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đã giảm, đặc biệt khu vực xung quanh TP.HCM, nhưng vẫn còn. 

"Việc kiểm tra thịt, hay nước tiểu con heo chỉ là cái ngọn, nên chủ trương của Bộ là phải xóa bỏ các đường dây phi pháp này" - ông hứa trước QH.

XEM BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT HỨA TRƯỚC QH:

Bộ trưởng đồng ý với quan điểm của ĐB Đỗ Văn Đương (TP.HCM) về đấu tranh với chất cấm trong chăn nuôi như đấu tranh với ma túy. 

ĐB Đỗ Văn Đương đề nghị chống việc nhập khẩu, sử dụng chất cấm, chất tạo nạc trong chăn nuôi và phải coi việc này như đấu tranh với tội phạm ma túy.

“Tôi đề nghị Bộ Nông nghiệp và Y tế làm rõ trách nhiệm của người đã cho nhập khẩu 68 tấn tạo nạc, chất cấm trong chăn nuôi”, ĐB nói.

Thu Hằng - Huy Phúc - Minh Quang - Nguồn clip: VTV