- Đánh giá hiệu quả dự án mỏ sắt Thạch Khê - dự án mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á - được triển khai ở Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng dự án tuyển quặng 2 triệu tấn/năm bất cập, chưa được phê duyệt, phương án bố trí vốn, tiêu thụ chưa cụ thể.

Đánh giá trên được nêu ra trong thông báo kết luận sau cuộc họp của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải với một số bộ, UBND tỉnh Hà Tĩnh, tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về dự án mỏ sắt Thạch Khê. Cuộc họp nhằm kiểm điểm lại việc thực hiện thông báo 164 của Thủ tướng, giao đánh giá lại toàn bộ dự án này.

Trong thông báo, Phó Thủ tướng kết luận dự án mỏ sắt Thạch Khê và dự án nhà máy sản xuất phôi thép 2 triệu tấn/năm trong quá trình triển khai còn bất cập, chậm, kéo dài. Dự án tuyển quặng 2 triệu tấn năm chưa được phê duyệt, phương án bố trí vốn, phương án tiêu thụ của dự án khai thác, tuyển quặng chưa cụ thể.

Nóng ruột với đất để hoang tại các khu tái định cư mỏ sắt Thạch Khê, người nông dân ở đây đã liều cấy, trồng trộm các loại cây ngắn ngày, kiếm thêm thu nhập khi đất đai đã bị thu hồi gần hết. Ảnh: Duy Tuấn
 

Về tái cơ cấu công ty cổ phần sắt Thạch Khê, một số đơn vị tham gia góp vốn chưa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng trong việc góp vốn và thoái vốn làm ảnh hưởng tiến độ của dự án; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng thiết yếu tại khu tái định cư không đồng bộ, gây khó khăn đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công thương chỉ đạo tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, công ty cổ phần Sắt Thạch Khê và các cổ đông phân tích, đánh giá lại toàn bộ dự án, về cơ cấu sản phẩm, thị trường tiêu thụ, phương án huy động vốn, hiệu quả của dự án... để khẳng định tính khả thi của dự án, báo cáo khả thi với Thủ tướng trong tháng 6/2012.

Duy Tuấn