Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã ký văn bản gửi các quận, huyện và TP Thủ Đức về triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ, quyết định số 4800 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đánh giá khẩn cấp độ dịch ở TP.HCM để thích ứng an toàn
Sở Y tế TP.HCM đánh giá sơ bộ TP.HCM ở cấp độ 2 trong 4 cấp độ dịch 

Theo đó, UBND TP.HCM đề nghị lãnh đạo các địa phương căn cứ hướng dẫn của Sở Y tế để khẩn trương đánh giá cấp độ dịch, báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM chậm nhất ngày 21/10.

UBND TP giao Sở Y tế xác định cấp độ dịch của TP.HCM trong ngày 21/10 để làm căn cứ đề ra biện pháp kiểm soát dịch, đảm bảo tính thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành tham mưu xây dựng kế hoạch của thành phố về triển khai, thực hiện Nghị quyết 128, trình UBND TP thông qua trong ngày 22/10.

Trước đó, tại phiên họp HĐND TP.HCM, Chủ tịch TP Phan Văn Mãi cho biết, TP chưa có kế hoạch tổng thể thực hiện theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tuy nhiên, các nội dung cơ bản của Nghị quyết đã được cập nhật trong Chỉ thị 18 của UBND TP.

 

Còn trong ngày 19/10, tại buổi sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng cho biết, đến nay, TP.HCM đã đạt cấp độ 2 trong đánh giá mức độ dịch bệnh.

Chủ tịch TP Thủ Đức Hoàng Tùng cũng thông tin, qua đánh giá mức độ dịch tại thành phố đã đạt tiêu chí cấp độ 1 trong 4 cấp độ dịch.

Hồ Văn

TP.HCM giảm từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2 trong phòng, chống dịch

TP.HCM giảm từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2 trong phòng, chống dịch

"Nghe rất vui, nhưng ngành y tế rất lo bởi ngay cả Singapore làm rất tốt, nhưng vừa công bố sau 1 tuần đã phải nâng cấp ngay"- Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói.