Huy động hơn 91.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Khi mới triển khai chương trình NTM, toàn huyện chỉ đạt 43 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 4,3 tiêu chí. Đến nay, toàn huyện đạt 172 tiêu chí NTM (tăng 129 tiêu chí) và bình quân mỗi xã đạt17,2 tiêu chí.

Hiện Đắk Nông có 16/61 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 13,44 tiêu chí/xã, tăng 10,34% tiêu chí/xã so với năm 2010; không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí nông thôn mới.

'Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới'
"Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới"

Từ năm 2010 đến nay, Đắk Nông đã linh hoạt huy động có hiệu quả các nguồn vốn khác nhau để xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất nông thôn, từng bước nâng cao đời sống cho người dân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông, trong 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã huy động được gần 92.000 tỷ đồng.

Trong đó, vốn Nhà nước đầu tư trực tiếp cho chương trình là hơn 591 tỷ đồng, còn lại, hơn 91.000 tỷ đồng đều cho các địa phương, ngành chức năng linh động lồng ghép hoặc huy động tổ chức, doanh nghiệp, người dân hỗ trợ, đóng góp.

Đặc biệt, người dân trong toàn tỉnh đã đóng góp tổng cộng trên 2.113 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Nhiều địa phương đã huy động được sự đóng góp của nhân dân bằng tiền, tài sản, ngày công với giá trị rất lớn để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới khác nhau.

 

Hiện toàn tỉnh có 16/61 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 13,44 tiêu chí/xã, tăng 10,34% tiêu chí/xã so với năm 2010; không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí nông thôn mới.

Hạ tầng giao thông, hệ thống điện, đường, trường, trạm ngày càng được hoàn thiện. Thu nhập của người dân được nâng cao. Các vấn đề về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường cũng được cải thiện, góp phần xây dựng một diện mạo mới cho tỉnh Đắk Nông sau hơn 15 năm thành lập và phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đắk Nông vẫn còn những hạn chế như: Một số nơi việc tuyên truyền còn chung chung, chưa đi vào chiều sâu; quá trình huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn. Nhiều hộ dân còn có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, chưa chủ động thoát nghèo, chưa có nhiều đóng góp vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại khu dân cư…

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tổng kết phong trào thi đua "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2010-2020, ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khẳng định, việc tỉnh có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới thể hiện nỗ lực mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Kết quả này được Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Trong thời gian tới tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhất là đối với việc phát triển sản xuất, tập trung để người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Các địa phương cần chú trọng hơn đến vấn đề nâng cao đời sống người dân, phát triển các mô hình sản xuất, không nên tập trung nhiều vào việc xây dựng các công trình, dự án.

Dự kiến đến 2020, Đắk Nông sẽ có 24 xã đạt chuẩn NTM. Trong giai đoạn 2021-2025, Đắk Nông phấn đấu có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới với 34 xã đạt chuẩn. Tỉnh tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển các mô hình sản xuất, mô hình liên kết; đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số.

Quan điểm chỉ đạo chung của tỉnh là phát triển hạ tầng nông thôn đồng bộ, hoàn thiện, coi trọng các tiêu chí nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần cho người dân. Bởi “mục tiêu cuối cùng và cao nhất của chương trình nông thôn mới chính là nâng cao đời sống Nhân dân vùng nông thôn", ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh.

Bài: Lê Tuyết Nhung - nhóm PV
Ảnh: Trần Quang Ninh - nhóm PV