Thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, Ban thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy 2 huyện Lắk và Buôn Đôn; kế hoạch thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT), Giám đốc Sở Công thương và Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Đắk Lắk,thi tuyển công chức,công chức,thi tuyển lãnh đạo
Tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị thi tuyển chức danh Bí thư Huyện ủy huyện Lắk

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk sẽ quyết định danh sách ứng viên tham gia tuyển chọn, gồm những cán bộ, công chức bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định, đã có quy hoạch chức danh tuyển chọn hoặc quy hoạch chức danh tương đương trở lên, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; ba năm liền kề hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trở lên…

Đối với vị trí Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn, ứng viên phải là người dân tộc thiểu số.

Theo kế hoạch, ngày 25/2, hội đồng tuyển chọn sẽ tổ chức tuyển chọn ứng viên thi tuyển chức danh Bí thư huyện.

Đắk Lắk,thi tuyển công chức,công chức,thi tuyển lãnh đạo
Sở Công thương Đắk Lắk đang khuyết chức danh giám đốc

Các ứng viên tham gia tuyển chọn trình bày nội dung chương trình hành động và cam kết trách nhiệm thực hiện ở vị trí chức danh cần tuyển chọn.

 

Cũng trong tháng 2 và 3/2020, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở TN&MT, Phó giám đốc Sở NN&PTNT. Việc thi tuyển được tổ chức theo hình thức thi viết và bảo vệ đề án.

Được biết, việc đổi mới cách tuyển chọn Bí thư huyện ủy và lãnh đạo các sở ngành do Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đề xuất nhằm đổi mới trong công tác cán bộ của tỉnh.

Đắk Lắk,thi tuyển công chức,công chức,thi tuyển lãnh đạo
Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk đang chuẩn bị thi tuyển chức danh Giám đốc 

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho biết, việc thí điểm tuyển chọn Bí thư huyện ủy, Giám đốc các sở nhằm thực hiện cơ chế tuyển chọn cạnh tranh, dân chủ, bình đẳng, công khai, khách quan để lựa chọn những công chức lãnh đạo, quản lý thực sự có năng lực, trình độ và triển vọng.

Đồng thời, tạo môi trường, điều kiện để ứng viên nghiên cứu học tập nâng cao trình độ bản thân, chắt lọc các đề án, giải pháp khả thi để xây dựng, phát triển địa phương.

Bộ TT&TT điều động, bổ nhiệm cán bộ quy mô lớn

Bộ TT&TT điều động, bổ nhiệm cán bộ quy mô lớn

Đợt điều động, bổ nhiệm cán bộ này chứng kiến sự thay đổi vị trí người đứng đầu của nhiều cơ quan, đơn vị quan trọng trong Bộ TT&TT như Cục Báo chí, Cục Tần số, Cục Tin học hoá, Cục PTTH&TTĐT...

Trùng Dương