Thông tin này được đưa ra trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 lấy ý kiến các bộ ngành T.Ư sáng nay.

Kiểm tra, xác minh tài sản 14 người

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà cho biết, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của tỉnh trong nhiệm kỳ đạt kết quả tích cực; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã kết nạp 17.738 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của đảng bộ tỉnh lên 80.834, vượt 1,36% so với chỉ tiêu. Công tác cán bộ được quan tâm, chú trọng, tạo được nguồn nhân sự đảm bảo về chất lượng, số lượng, cơ cấu, thành phần cho những năm tiếp theo.

Đắk Lắk kỷ luật 3 trường hợp sai phạm trong kê khai tài sản
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì hội nghị sáng nay

Ông Hà cũng cho biết, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả khá toàn diện. Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp kiểm tra hàng ngàn tổ chức đảng, hàng trăm ngàn lượt đảng viên... Qua kiểm tra, giám sát, cấp tỉnh thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 5 đảng viên bị kỷ luật bằng các hình thức: khiển trách 3, cách chức 1, khai trừ 1 trường hợp.

Cấp huyện, cơ sở và chi bộ thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng, bằng các hình thức, trong đó khiển trách 19, cảnh cáo 7  tổ chức; 1.134 đảng viên bị kỷ luật bằng các hình thức khiển trách 830; cảnh cáo 251; cách chức 37; khai trừ 16 trường hợp.

Về công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật…

Về kê khai tài sản thu nhập, có 49.000 trường hợp trong diện phải kê khai. Các bản kê khai đều được công khai bằng hình thức niêm yết và công bố tại cuộc họp.

Qua đó, có 14 người được kiểm tra, xác minh tài sản. Trong đó 1 người được kiểm tra, xác minh khi có đơn tố cáo, 13 người được kiểm tra, xác minh khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Tỉnh đã xử lý kỷ luật 3 trường hợp do có sai phạm về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập và một số sai phạm khác; trong đó có 2 đảng viên bị kỷ luật khiển trách, 1 đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 716 lượt cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

 

Xử lý nghiêm đảng viên làm ảnh hưởng xấu uy tín của Đảng

Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ tới, Đắk Lắk nhấn mạnh đến việc chủ động, thường xuyên và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phối hợp với thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử...

Trong đó, tỉnh đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Chủ động kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện; kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đột xuất theo chuyên đề.

Đồng thời, coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong 4 nhiệm vụ trọng tâm đột phá đặt ra trong nhiệm kỳ tới, Đắk Lắk cũng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ cương, kỷ luật; thực hiện nghiêm các quy định kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, tỉnh cam kết kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng nhằm giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, góp phần làm trong sạch, vững mạnh nội bộ Đảng.

Đắk Lắk kỷ luật 3 trường hợp sai phạm trong kê khai tài sản
Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Hà Ban

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Hà Ban góp ý báo cáo chính trị của tỉnh cần thời có liều lượng sâu sắc về công tác xây dựng Đảng.

Theo ông Hà Ban, chưa có nhiệm kỳ nào có nhiều nghị quyết về công tác xây dựng Đảng như nhiệm kỳ này. Cuối tháng 6 đã đại hội xong cấp cơ sở, Ban Tổ chức T.Ư đã có công văn gửi cho Ban Thường vụ các tỉnh để rút kinh nghiệm.

 “Mới ngày hôm qua khi xem trở lại báo cáo chính trị của một số địa phương, đồng chí Trưởng ban Tổ chức T.Ư có đề nghị nâng cao chất lượng văn kiện và thảo luận tốt nhất tại đại hội”, ông Hà Ban nói.

Về vấn đề phương án nhân sự, Phó Ban Tổ chức TƯ nhấn mạnh, ngoài tiêu chuẩn điều kiện cần chú ý đến cơ cấu, độ tuổi để tránh tình trạng nhiều nhân sự về hưu cùng một lúc, rất khó trong việc bố trí cán bộ. 

Thu Hằng

Hồ sơ đẹp, tướng mạo được chưa hẳn là nhân sự tốt cho đại hội Đảng

Hồ sơ đẹp, tướng mạo được chưa hẳn là nhân sự tốt cho đại hội Đảng

Công khai, minh bạch và kết luận rõ ràng là những yếu tố quan trọng để lựa chọn nhân sự bởi hồ sơ đẹp, tướng mạo tốt... chưa đủ để đánh giá năng lực, phẩm chất ứng viên...