Sáng 24/9, Hội nghị BCH Đảng bộ TP.HCM khai mạc phiên họp chuyên đề, chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng của TP.

Công tác cán bộ là yếu tố then chốt

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, chỉ còn khoảng hai tuần nữa Đại hội Đảng bộ TP.HCM khai mạc (dự kiến khai mạc ngày 15/10), do đó cuộc hôm nay hết sức quan trọng.  

Đại hội Đảng bộ TP.HCM phải là đại hội mẫu mực
Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Đại hội Đảng bộ TP.HCM phải là đại hội mẫu mực, gương mẫu và hiệu quả.

Ông Nhân cho biết, ngày 3/9 vừa qua, Bộ Chính trị đã nghe TP báo cáo về quá trình chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự cho đại hội. Về cơ bản, Bộ Chính trị thống nhất đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện chu đáo, khoa học và thực tiễn.

Bộ Chính trị cũng góp ý cho TP nhiều nội dung lớn và sâu sắc, trong đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu TP quán triệt một lần nữa vị trí, trách nhiệm và đặc thù của TP.HCM với cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu ý:  “Trong 63 tỉnh thành, chỉ có một địa phương mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng, Chính phủ, nhân dân cả nước gửi gắm niềm tin vào TP.HCM. Do đó, TP.HCM phải phát triển xứng đáng với với niềm tin đó".

Cũng theo ông Nhân, Bộ Chính trị yêu cầu đại hội của TP.HCM phải là đại hội gương mẫu, mẫu mực về tổ chức, chất lượng và kết quả;  yêu cầu TP.HCM làm rõ hơn mục tiêu phát triển đến 2025 và xa hơn.

“Qua chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tôi nghĩ thêm một ý, cả nước chúng ta thường xuyên học tập đạo đức, phong cách của Bác, thì với TP.HCM phải thấm sâu hơn, xem như một tài sản đặc thù của người dân TP. Lẽ ra chúng ta phải đặt vấn đề này từ trước, thấm nhuần từ trước…phải xem như là hành trang tinh thần, chính trị của người dân TP”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.

Với vinh dự như thế, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu TP.HCM phải hành động vì cả nước, cùng cả nước.. Đảng viên phải tiên phong, gương mẫu theo tinh thần Hồ Chí Minh, phải sâu sắc trong công tác xây dựng đảng về tư tưởng đạo đức công chức, cán bộ, công tác cán bộ, công tác mặt trận…

Theo ông Nhân, nếu sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định thành công, thì công tác cán bộ là yếu tố then chốt. Cho nên, công tác cán bộ phải sâu sát, công tác kiểm tra, giám sát hết sức quan trọng.

Ông Nhân cũng cho biết, qua góp ý của Bộ Chính trị, có thể hình dung bối cảnh quốc tế 5 năm, 10 năm tới hết sức biến động. Hợp tác phát triển vẫn là quan hệ chủ đạo của quốc tế, nhưng xung đột gần đây của một số nước lớn có ảnh hưởng đến xu thế này. Điều đó, đòi hỏi trong công tác lãnh đạo phải thực tế, nhìn được cả những khó khăn.

“Trước bối cảnh đó, phải phát huy tốt các tiềm năng nội lực, ứng xử với các biến động một cách khôn ngoan. Phát huy sức mạnh liên kết giữa các địa phương, để tạo nên sức mạnh quốc gia”, lời Bí thư Nguyễn Thiện Nhân.

 

Do đó, TP đặt ra mục tiêu tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, là TP văn minh, nghĩa tình. Đến năm 2025 phải hoàn thành mục tiêu đô thị thông minh, dịch vụ công nghiệp theo hướng hiện đại.

Theo ông Nhân, trước đây, chủ đề của TP có chữ đô thị thông minh, khởi đầu là 2017, cơ bản 2025 hoàn thành. Nên trong mục tiêu Văn kiện có nêu 2025 là đô thị thông minh, TP công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030.

“Dự án này tốn hàng nghìn tỷ, quy trình làm khá phức tạp, TP phải tập trung từ nay đến 2021 để thực hiện đấu thầu các dự án, đi vào thực hiện. Đến 2030, trở thành TP dịch vụ công nghiệp hiện đại”, ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo.

Văn kiện đại hội cũng đề ra chỉ tiêu, đến năm 2030 ước thu nhập bình quân của người dân TP đạt 12.570 USD/người và trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2045, thu nhập tăng lên khoảng 40.000 USD/người và là điểm đến của toàn cầu.

 2.849 đảng viên bị kỷ luật

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trình bày tờ trình hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chuyên đề về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ông Hải nhấn mạnh công tác này nhằm ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM phải là đại hội mẫu mực
Ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy báo cáo tại Hội nghị

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra 156 tổ chức đảng và 43 đảng viên, giám sát 49 tổ chức đảng và 42 đảng viên. Cấp ủy thuộc Đảng bộ TP.HCM kiểm tra 11.334 tổ chức đảng, 11.411 đảng viên, giám sát 8.638 tổ chức, 10.585 đảng viên.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đã thi hành kỷ luật đối với 46 tổ chức đảng bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giải tán. Cấp ủy các cấp đã xem xét xử lý 2.036 đảng viên với các hình thức kỷ luật: 1.439 khiển trách, 476 cảnh cáo, 71 cách chức, 50 khai trừ; đồng thời giải quyết 35 đơn khiếu nại kỷ luật đảng.

Về thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ đảng quy định, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 1.496 tổ chức đảng và 3.127 đảng viên. Đảng viên có dấu hiệu vi phạm là cấp ủy viên các cấp được kiểm tra là 1.501 người, có 1 người là Thành ủy viên.

Đã xem xét kỷ luật 813 đảng viên, bằng các hình thức khiển trách 413, cảnh cáo 165 và cắt chức 15 đảng viên, khai trừ 220 đảng viên.

Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và cơ quan tài chính của cấp ủy cùng cấp, đã kiểm tra 1.217 tổ chức đảng, kết luận 12 tổ chức đảng có vi phạm hơn 8,4 tỉ đồng, đã thu nộp hơn 7,5 tỉ đồng, số còn lại giao đơn vị xử lý, hạch toán lại.

Yên Bái đặt mục tiêu trở thành tỉnh khá trong 5 năm tới

Yên Bái đặt mục tiêu trở thành tỉnh khá trong 5 năm tới

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành mới là những nhân sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ.

Hồ Văn