Theo đó, các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện rà soát, chấn chỉnh, thay thế… những cán bộ không đủ phẩm chất, đạo đức, có dư luận về tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng và các cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc với tổ chức, công dân, dễ phát sinh tham nhũng.

Đà Nẵng sẽ thay thế cán bộ không đủ phẩm chất, có hành vi tham nhũng
Đà Nẵng sẽ thay thế cán bộ không đủ phẩm chất, có hành vi tham nhũng

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế hoạt động, quy trình làm việc của các đoàn kiểm tra, thanh tra; đảm báo giải quyết công việc công khai…không để tạo kẽ hở cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đẩy nhanh tiến độ các công việc có liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ việc tham nhũng để răn đe, giáo dục chung.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vòi vĩnh, nhũng nhiễu, cố tình né tránh, chậm trễ, kéo dài, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hành vi tham nhũng, tiêu cực khác.

 

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống tham nhũng…tại cơ quan, đơn vị mình.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ tịch Đà Nẵng sang thung lũng Silicon kêu gọi đầu tư

Chủ tịch Đà Nẵng sang thung lũng Silicon kêu gọi đầu tư

 Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng đoàn công tác đã có buổi tọa đàm tại Silicon Valley, Mỹ nhằm giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh ở TP. 

Hồ Giáp