Sáng nay, UBND TP Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP được gọi tắt là Văn phòng hợp nhất.

Văn phòng hợp nhất là cơ quan hành chính Nhà nước trực thuộc UBND TP, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng, bao gồm 11 bộ phận, phòng chuyên môn và 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Đà Nẵng hợp nhất 3 văn phòng, bổ nhiệm 5 lãnh đạo
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao quyết định và tặng hoa
cho 5 lãnh đạo văn phòng

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh - nguyên Chánh Văn phòng UBND TP được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố; chịu trách nhiệm quản lý chung ba văn phòng sau khi hợp nhất.

 

 4 Phó chánh văn phòng gồm: ông Nguyễn Hà Nam và Hoàng Sơn Trà (nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP); Trần Văn Hấn (nguyên Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH); Đoàn Xuân Hiếu (nguyên Chánh văn phòng HĐND TP). Các cán bộ trên sẽ giữ chức vụ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Việc Đà Nẵng hợp nhất ba văn phòng UBND, HĐND và Đoàn ĐBQH được thực hiện theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH, trong đó Đà Nẵng là một trong 15 địa phương thí điểm.

Sáp nhập huyện xã: Cán bộ dôi dư giải quyết ra sao?

Sáp nhập huyện xã: Cán bộ dôi dư giải quyết ra sao?

Chính phủ vừa ra nghị quyết 32 về kế hoạch thực hiện sắp xếp quận huyện, phường xã giai đoạn 2019-2021, trong đó nêu rõ việc sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách cán bộ dôi dư.

Vĩnh Định