Sở TT&TT TP Đà Nẵng cho biết, đề án xây dựng TPTM tại TP Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt.

Theo đó mục tiêu xây dựng Đề án TPTM thông qua việc ứng dụng các thành tựu CNTT-TT của cuộc cách mạng CN 4.0 vào tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo công cụ, phương tiện và động lực mới phục vụ quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, khai thác tối ưu tài nguyên….

Đà Nẵng: Hơn 2.100 tỷ xây dựng Thành phố thông minh
Sở TT&TT TP Đà Nẵng, TP.HCM, TP Hà Nội kí kết biên bản hợp tác xây dựng TPTM

Đà Nẵng xác định 6 trụ cột, ưu tiên bao gồm: Quản trị thông minh; kinh tế thông minh; công dân thông minh; môi trường thông minh; giao thông thông minh; đời sống thông minh.

Lộ trình xây dựng TPTM được chia thành 3 giai đoạn với các mục tiêu cụ thể. Giai đoạn đến 2020: Sẵn sàng hạ tầng, nền tảng và dữ liệu thông minh; giai đoạn 2021 đến 2025: Thông minh hóa các ứng dụng; giai đoạn 2026 đến 2030: Thông minh hóa ứng dụng cộng đồng.

Tổng kinh phí thực hiện: Giai đoạn đến năm 2020 là 941 tỷ đồng; Giai đoạn 2021-2025 dự kiến 1.197 tỷ đồng. Các nội dung giai đoạn 2026-2030 được cụ thể sau khi có đánh giá kết quả triển khai đến năm 2025.

Đảm bảo liên thông, liên vùng

 

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định, thời gian qua Đà Nẵng đã có nhiều bước tiến trong xây dựng TPTM qua việc đầu tư phát triển hạ tầng, hệ thống chính quyền điện tử.

Ngoài việc tiếp tục thực hiện tốt những giải pháp đã được triển khai, chúng tôi sẽ tập trung phát huy những giải pháp về thông minh để xây dựng thành phố; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

“Mục tiêu của đề án vẫn là phục vụ cho người dân, tất cả hướng về người dân” – ông Chinh nói và cam kết “Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để Đà Nẵng trở thành một TPTM, đáp ứng sự hài lòng, mong muốn của người dân.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh cho rằng, việc triển khai đề án cần đảm bảo tính liên thông, liên vùng trong việc triển khai chính quyền điện tử và TPTM đòi hỏi phải có sự kết nối giữa các sở ngành, quận huyện; sự chia sẻ dữ liệu của các Bộ, ngành TƯ; sự đồng bộ từ lãnh đạo cao cấp đến chuyên viên để hệ thống thống nhất về dữ liệu, không tắc về quy trình.

“Chúng tôi mong muốn TP Đà Nẵng sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực để xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu không gian đô thị, phục vụ công tác tham mưu hoạch định các định hướng phát triển thành phố và quản lý quy hoạch đô thị” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Hà Nội tìm lời giải “bài toán" xây dựng thành phố thông minh

Hà Nội tìm lời giải “bài toán" xây dựng thành phố thông minh

Dân là gốc. Đây là tư tưởng chính trị xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó cũng chính là lời giải cho bài toán xây dựng thành phố thông minh của Thủ đô.

Y Bình