Theo đó, từ 12h ngày 22/7, Đà Nẵng tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) Trung tâm Hành chính TP.

Bộ phận một cửa các quận, huyện, phường, xã cũng thực hiện tương tự cho đến khi có thông báo mới.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn).Sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.

Trong trường hợp cấp thiết, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp cơ quan, đơn vị liên quan để được xem xét, giải quyết hồ sơ theo đúng quy định.

Đà Nẵng dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ hành chính
Đà Nẵng dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ hành chính tại bộ phận một cửa
 

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu người đứng đầu và công chức, viên chức, bộ phận một cửa của các sở, ngành, quận, huyện, xã, phường được giao xử lý hồ sơ điện tử phải công khai số điện thoại để người dân liên hệ.

Bố trí công chức, viên chức theo dõi, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tối 21/7, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP sắp xếp, bố trí không quá 50% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở.

Dừng các hoạt động hội họp chưa thật sự cần thiết. Trong trường hợp phải tổ chức các cuộc họp, sự kiện thì phải bảo đảm giãn cách 2m và tập trung không quá 20 người trong 1 phòng, ngoại trừ các cuộc họp, sự kiện quan trọng được cấp có thẩm quyền cho phép.

Hồ Giáp

Đà Nẵng cấm mở tiệc tại nhà để chống dịch Covid-19

Đà Nẵng cấm mở tiệc tại nhà để chống dịch Covid-19

UBND TP Đà Nẵng dừng hoạt động tập thể dục, đi xe đạp, shipper, cấm mở tiệc tại nhà...Địa phương này còn triển khai cấp thẻ hoặc giấy chứng nhận cho nhân viên, công nhân đi làm.