Theo đó, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Phú Nguyện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chánh Văn phòng UBND huyện đảo Hoàng Sa được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa.

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu được tái bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Phan Thị Thắng Lợi và ông Trương Thanh Dũng được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu.

Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê được tái bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Trần Tường Vân và ông Nguyễn Hữu Công được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê.

Đà Nẵng bổ nhiệm lãnh đạo các quận và huyện đảo Hoàng Sa
Lãnh đạo Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm
 

Ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu được tái bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông Nguyễn Hữu Thiết và Nguyễn Nhường được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu.

Ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ được tái bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông Đinh Thanh và Võ Thiên Sinh được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ.

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng được tái bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông Mai Niên và Nguyễn Đức Việt được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn.

Ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà được tái bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Thành Nam, Hoàng Công Thanh và Huỳnh Văn Hùng được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà.

Thời hạn bổ nhiệm các chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/7/2021.

Hồ Giáp

Chủ tịch HĐND Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết tái đắc cử

Chủ tịch HĐND Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết tái đắc cử

100% đại biểu dự họp tán thành bầu ông Lương Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.