Trước đề xuất cắt giảm hàng loạt chứng chỉ bồi dưỡng với công chức, viên chức của Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đồng ý cắt giảm theo hướng tích hợp các chương trình bồi dưỡng có nội dung tương đồng trong cùng một nhóm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành để tăng cường bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các Bộ trong quá trình thực hiện rà soát, cắt giảm các chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu.

Theo rà soát của Bộ Nội vụ, hiện có 79 ngạch công chức yêu cầu 66 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn; 74 ngạch yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ; 74 ngạch yêu cầu chứng chỉ tin học.

Ngoài việc đề xuất bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học đối với  74 ngạch công chức, Bộ Nội vụ đề xuất giảm 17 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức.

Cụ thể, đối với Bộ Nội vụ giảm một chứng chỉ chuyên ngành hành chính từ 4 còn 3; chuyên ngành văn thư bỏ cả 3 chứng chỉ: văn thư chính; văn thư; văn thư trung cấp.

Đối với công chức chuyên ngành thi hành án dân sự Bộ Tư pháp giảm một chứng chỉ. Theo đó, thư ký thi hành án và thư ký trung cấp thi hành án chỉ còn một chứng chỉ.

Công chức sẽ được cắt giảm những chứng chỉ bồi dưỡng nào?
Số lượng chứng chỉ với công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ của Bộ Tài chính và đề xuất cắt giảm (cột cuối bên phải)

Số chứng chỉ được đề xuất cắt giảm nhiều nhất là với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (Bộ Tài chính) giảm 15/19 chứng chỉ.

Theo đó, kế toán viên cao cấp, kế toán viên chính, kế toán viên, kế toán viên trung cấp sẽ còn lại một loại chứng chỉ duy nhất thay vì 4 loại.

Tương tự, kiểm tra viên cao cấp thuế, kiểm tra viên chính thuế, kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên trung cấp thuế, nhân viên thuế từ 5 chứng chỉ sẽ giảm còn một chứng chỉ.

Kiểm tra viên cao cấp hải quan; kiểm tra viên chính hải quan; kiểm tra viên hải quan; kiểm tra viên trung cấp hải quan; nhân viên hải quan cũng được đề xuất còn lại một chứng chỉ thay vì 5 như trước đây.

Kỹ thuật viên chính bảo quản; kỹ thuật viên bảo quản; kỹ thuật viên bảo quản trung cấp; thủ kho bảo quản; nhân viên bảo vệ kho dự trữ cũng sẽ giảm 4 chứng chỉ và chỉ còn lại một chứng chỉ duy nhất.

 

Bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với công chức hành chính, văn thư 

Ngay sau khi Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có văn bản chấp nhận đề xuất cắt giảm hàng loạt chứng chỉ với công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức văn thư.

Điểm mới của Thông tư này là chính thức bãi bỏ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ về chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư từ ngày 1/8 tới đây.

Cụ thể, đối với ngạch Chuyên viên cao cấp, về tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng, Thông tư của Bộ Nội vụ chỉ yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp trở lên; bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp.

Đối với ngạch Chuyên viên chính, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng là yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch Chuyên viên chính.

Tương tự, ngạch Chuyên viên cũng chỉ cần bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

Như vậy, so với quy định hiện hành, tất cả ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư không còn cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Tuy nhiên, công chức này phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương với yêu cầu của vị trí việc làm.

Mời xem tổng hợp rà soát chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức TẠI ĐÂY

3 loại chứng chỉ bồi dưỡng theo Điều 26 Nghị định số 101/2017:
- Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
- Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý.
- Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành. 
Giá trị sử dụng của chứng chỉ bồi dưỡng:
- Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức là một trong những điều kiện để đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng; xét bổ nhiệm vào ngạch, hạng và được học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề.
- Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của cán bộ, công chức, viên chức.

Thu Hằng

Bộ trưởng Nội vụ: Hàng triệu công chức, viên chức sẽ giảm gánh nặng chứng chỉ

Bộ trưởng Nội vụ: Hàng triệu công chức, viên chức sẽ giảm gánh nặng chứng chỉ

Trao đổi với VietNamNet, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định quyết tâm cắt bỏ những chứng chỉ không phù hợp, để giảm gánh nặng đối với công chức, viên chức.