Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang Bùi Tuyết Minh là nữ cán bộ Công an đầu tiên được thăng hàm cấp Tướng.

Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng thăng cấp bậc hàm cấp Tướng Công an nhân dân (CAND) năm 2013 (đợt I) diễn ra tại Hà Nội sáng 13/7.

công an

Đại tướng Trần Đại Quang trao quyết định thăng cấp bậc hàm Trung tướng của Thủ tướng cho các lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng CAND

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an chủ trì buổi lễ.

 

Ông nhấn mạnh phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND anh hùng, các cán bộ được thăng cấp bậc hàm cấp Tướng cần tiếp tục thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn "đạo" của người làm Tướng như Bác Hồ kính yêu đã dạy: "Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung", phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ được thăng cấp bậc hàm cấp Tướng CAND, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, luôn luôn xứng đáng là người lãnh đạo, chỉ huy cấp Tướng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói riêng, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của đất nước nói chung.

công an

Đại tướng Trần Đại Quang trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng của Thủ tướng cho GĐ Công an tỉnh Kiên Giang Bùi Tuyết Minh

Được thăng hàm cấp Tướng lần này có Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang Bùi Tuyết Minh, nữ cán bộ đầu tiên trong lực lượng CAND được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

Theo Công an nhân dân