- Dự thảo bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi cho phép gửi, nhận đơn qua thư điện tử để đơn giản hóa thủ tục hành chính.

>> Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh công khai email, điện thoại

Các quy định về thủ tục gửi, nhận đơn khởi kiện tại dự thảo bộ luật Tố tụng Dân sự sửa đổi được QH thảo luận tại hội trường hôm nay có một số điểm bổ sung đáng chú ý. Đó là hình thức gửi đơn khởi kiện bằng thư điện tử, trực tuyến.

kiện, dân sự, email, tòa án, tranh tụng
Chủ nhiệm UB Tư pháp QH Nguyễn Văn Hiện. Ảnh: Cổng TTĐT QH

UB Thường vụ QH giải trình rằng việc gửi, nhận đơn khởi kiện qua thư điện tử, trực tuyến sẽ đơn giản hóa được các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết vụ án người dân chỉ nộp đơn đến tòa án, tòa án có trách nhiệm nhận và thụ lý đơn.

Chủ nhiệm UB Tư pháp QH Nguyễn Văn Hiện lưu ý, việc gửi, nhận đơn khởi kiện qua thư điện tử, trực tuyến phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

Trong điều 190 quy định người khởi kiện vụ án gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ đến tòa án có thẩm quyền bằng hình thức thư điện tử trong trường hợp tòa án áp dụng hình thức nhận đơn trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của tòa án.

Trường hợp người khởi kiện gửi đơn trực tuyến thì ngày khởi kiện là ngày gửi đơn.

Điều 24 của dự thảo bộ luật sửa đổi cũng nêu rõ, tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự thực hiện quyền tranh tụng, tranh luận trong xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.

Đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có quyền thu thập, giao nộp, cung cấp tài liệu, chứng cứ kể từ khi tòa án thụ lý vụ án dân sự và nghĩa vụ thông báo cho nhau các tài liệu, chứng cứ đã giao nộp; trình bày, đối đáp, phát biểu quan điểm, lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng để bảo vệ yêu cầu, quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc bác bỏ yêu cầu của người khác.

Trong quá trình xét xử, mọi tài liệu, chứng cứ phải được xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện, công khai. Tòa án điều hành việc tranh tụng, hỏi những vấn đề chưa rõ và căn cứ vào kết quả tranh tụng để ra bản án, quyết định.