Sinh Nhật Bác Hồ,Bác HồSinh Nhật Bác Hồ,Bác Hồ

Tập 1: 

Phim tài liệu 'Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình' là biên niên sử bằng truyền hình về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi chuẩn bị thành lập (trước năm 1930) cho đến nay. 

Phim thể hiện theo tuần tự thời gian như một biên niên sử phản ánh sự phát triển trường tồn của dân tộc, của Đảng và đất nước; khẳng định vai trò quyết định của sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu, sự phấn đấu, hy sinh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta...

Qua đó, bộ phim góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời phản bác các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc sự thật về lịch sử cách mạng, về Đảng, Nhà nước và lãnh tụ, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn Đảng và trong xã hội.

Tập 2:

Tập 3:

 

Tập 4:

Tập 5:

Sinh Nhật Bác Hồ,Bác Hồ

Tập 6:

Tập 7:

VietNamNet

Cuộc sống của con gái ông Hoàng Quốc Việt được Bác Hồ đặt tên

Cuộc sống của con gái ông Hoàng Quốc Việt được Bác Hồ đặt tên

Hạ Chí Nhân, con gái nhà cách mạng Hoàng Quốc Việt, được Bác Hồ đặt tên trong ngày đầy tháng. Bà là một trong những đứa trẻ có tuổi thơ gắn bó với Bác nhiều nhất trên chiến khu Việt Bắc.